Metsäkeskusta ollaan siirtämässä uuteen Luonnonvaravirastoon, johtaja rauhallinen

Uuteen virastoon koottaisiin luonnonvara-asioiden viranomais- ja asiantuntijatehtävät.

Maa- ja metsätalousministeriö haluaa perustaa erityisen Luonnonvaraviraston, johon koottaisiin luonnonvara-asioiden viranomais- ja asiantuntijatehtävät. Viraston perustaminen on osa ministeriön virkakunnan ehdotuksia tulevan hallituksen ohjelmaan.

Uusi virasto aloittaisi toimintansa vuonna 2026. Siihen siirrettäisiin Suomen metsäkeskuksen kaikki tehtävät, ely-keskusten luonnonvaratehtävät sekä osia Luonnonvarakeskuksesta, Riistakeskuksesta ja Ruokavirastosta. Tavoitteena on selkeyttää ja keventää hallinnon rakennetta.

Suomen metsäkeskuksen johtaja Ari Eini suhtautuu uuden viraston perustamiseen rauhallisesti. Hänen mukaansa oleellista ei ole Metsäkeskuksen juridinen asema vaan se, että keskus pystyy toteuttamaan sille laissa määrätyt tehtävät.

”Olemme käsitelleet asiaa johtokunnassa ja todenneet, että kyseessä on viime kädessä poliittinen päätös. Näemme uudistuksessa hyötyjä, mutta meillä on myös epäilyjä”, Eini toteaa.

Eini muistuttaa, että Metsäkeskus on iso hanketoimija ja on epäselvää, voisiko tämä jatkua.

”Ei ainakaan silloin, jos viraston tehtäviin kuuluu hankerahoituksen myöntäminen”, hän sanoo.

Metsäkeskuksen johtokunta listasi joukon reunaehtoja, joita se pitää tärkeinä uudistuksen toteutumiselle. Metsäkeskus haluaa säilyttää nykyisen roolinsa kestävän metsätalouden edistäjänä, mutta myös vahvistaa asemaansa julkisen vallan käyttäjänä.

”Nykyään meillä on julkista valtaa, mutta merkittävää julkista valtaa vaativat ratkaisut, kuten kemeratukien takaisinperinnät, tekee Ruokavirasto. Merkittävän julkisen vallan käyttö olisi meille uudistuksessa selkeä plussa”, Eini sanoo.

Metsäkeskus pitää myös tärkeänä, että muutostilanteessa huolehditaan henkilöstön asemasta. Maa- ja metsätalousministeriön ehdotuksen mukaan henkilöstö siirtyisi uuteen virastoon vanhoina työntekijöinä.

Ajatus Luonnonvaraviraston perustamisesta on saanut osin ristiriitaisen vastaanoton, ja tiettävästi ainakin Riistakeskuksessa siihen suhtaudutaan kriittisesti. Riistakeskuksen johtaja Jari Varjo ei kuitenkaan tässä vaiheessa halunnut kommentoida hanketta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat