Metsämiesten Säätiöltä ennätyspotti apurahojen jaossa – suuri osa rahoituksesta osaamisen vahvistamiseen

Suurin yksittäinen apuraha menee Työtehoseuran vetämään Metsäalan Johtamisakatemiaan, lähes 180 000 euroa.

Metsämiesten Säätiö jakaa tänä vuonna 1,8 miljoonaa euroa apurahoina erilaisiin alan tutkimushankkeisiin ja selvityksiin. Jaettava summa on Säätiön historian suurin, esimerkiksi viime vuonna jaettiin 1,7 miljoonaa euroa.

Suurin osa rahoituksesta – liki kolmannes – kohdistuu metsäalan osaamisen vahvistamiseen. Apurahat myönnettiin muun muassa professori Annamari Laurénin suometsätalous-hankkeelle ja professori Jori Uusitalon puunhankinnan opetusympäristö-hankkeelle.

Erilaisiin verkostoihin menee vajaa viidennes ja alan tunnettuuden edistämiseen 16 prosenttia koko tukipotista. Hyvinvointi ja metsäkulttuuri saavat noin 250 000 euron potin kumpikin.

Apurahoilla laitetaan liikkeelle myös useita selvityksiä. Nämä koskevat esimerkiksi nuorten metsäkasvatusta kouluissa, ulkomaisen työvoiman tarvetta ja saatavuutta ja metsäkoneenkuljettajien koulutuksen soveltuvuuskokeiden hyödyntämistä.

Lisäksi Säätiö rahoittaa useita viestintä- ja tunnettuushankkeita. Isoimman tuen saa Toni Ahokkaan hanke Metsäliiga – metsäalan markkinointikanava, 60 000 euroa.

Suurin yksittäinen apuraha menee Työtehoseuran vetämään Metsäalan Johtamisakatemiaan, lähes 180 000 euroa. Metsämuseo Luston peruskorjaukseen myönnettiin 150 000 euroa.

Apurahahakemuksia tuli Säätiöön tällä kertaa lähes 300 kappaletta. Tukea haettiin yhteensä viiden miljoonan euron edestä.

Tästä voi katso kaikki yli 1 500 euron apurahojen saajat.

Metsänhoito Metsänhoito