Metsäsuhteen tunnistamiseen työkalu

Metsäsuhdemenetelmän tavoite on auttaa metsäalan toimijoita kehittämään työtään ja ammattitaitoaan.

Metsäalan toimijoille on kehitetty työkalu oman ja muiden metsäsuhteen tunnistamiseen ja ymmärtämiseen ja sitä kautta metsiin liittyvän vuorovaikutuksen edistämiseen.

Suomen Metsäyhdistyksen ja Metsämuseo Luston vuosina 2017–2018 kehittämä metsäsuhdemenetelmä ”auttaa hahmottamaan yksilön metsäsuhteen syntyä, ymmärtämään siihen liittyviä erilaisia arvoja, kohtaamaan asiakkaita, sidosryhmiä ja kumppaneita, rakentamaan yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä sekä antamaan eväitä kommunikointiin ja päätöksentekoon”.

Metsäsuhdemenetelmässä tehdään työpajatyöskentelynä erilaisia metsäsuhdeajatteluun pohjautuvia tehtäviä. Tavoitteena on auttaa metsäalan toimijoita selkiyttämään omaa identiteettiään sekä kehittämään työtään ja ammattitaitoaan.

Metsäsuhdemenetelmä on osa maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa Kestävästi metsäsuhteessa -hanketta.

Kuvaus metsäsuhdemenetelmästä löytyy täältä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Artikkelit