Metsäteollisuuden Paula Lehtomäki: Suomen metsävaikuttamista on parannettava

Metsäteollisuus ry aikoo vahvistaa läsnäoloaan ja toimintaansa Brysselissä.

Suomalaisen metsäteollisuuden etujärjestö Metsäteollisuus ry aikoo vahvistaa omaa läsnäoloaan ja toimintaansa Brysselissä, kertoo yhdistyksen tuore toimitusjohtaja Paula Lehtomäki.

”Haluamme turvata sen, että meillä on entistä parempi käsitys metsäsektoria koskevista sääntelyhankkeista ja pystyisimme jakamaan enemmän tietoa suomalaisesta kestävästä metsätaloudesta. Tämä on erityisen tärkeää, kun metsien sääntelyä pyritään lisäämään osana ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa”, Lehtomäki toteaa metsäalaa seuraavan Audiomedian haastattelussa.

Päällimmäisenä asialistalla on EU-komission esitys luonnon ennallistamisasetukseksi, jonka ongelmana Lehtomäki pitää sitä, että se ei ota huomioon eri maiden erilaisia olosuhteita.

”Ennallistamisasetuksessa Suomen kansallista nykyistä kantaa tulee terävöittää. Myös taksonomia-asetukseen jäi täsmentämisen tarvetta. Olennaista teollisuuden kannalta on se, että valtiovallalla olisi kokonaisvaltainen kuva siitä, mihin olemme metsiä koskevassa sääntelyssä menossa. Siihen pitää pystyä yhteistyössä riittävän ajoissa vaikuttaa”, hän sanoo.

Monissa metsiä koskevissa esityksissään komissio menee Lehtomäen mukaan ylimitoitetun yksikohtaiseen ja kunnianhimoiseen säätelyyn.

”Kun esimerkiksi suojelutavoitteet asetetaan usein prosenttiosuuksina, se johtaa siihen, että Euroopan metsäisimmän maan pitää korjata eniten luonnon tilaa. Ne maat, joilla ei ole jäljellä esiteollista luontoa, selviävät vähemmällä. Tämä on ristiriita, jota luonnon ennallistamista koskevassa esityksessä emme voi kuitata.”

Vuonna 1972 syntynyt Paula Lehtomäki oli keskustan kansanedustaja vuosina 1999–2015. Hän on myös toiminut ulkomaankauppa- ja kehitysministerinä sekä ympäristöministerinä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa