Metsien hiilinieluun roima lasku viime vuonna

Metsien hiilinielu laski 30 prosenttia, syynä ennätykselliset hakkuut.

Metsien hiilinielu pieneni vuonna 2018 noin 30 prosenttia edellisestä vuodesta, kertoo Luonnonvarakeskus (Luke). Syynä olivat Luken mukaan ennätyksellisiksi nousseet hakkuut.

Viime vuonna puuta korjattiin noin 78 miljoonaa kuutiometriä, kun vuosina 2010–2012 määrä oli keskimäärin 60 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

Luvut poikkeavat toukokuussa julkaistuista. Tämä johtuu siitä, että tuolloin käytössä ei ollut tietoja esimerkiksi kokonaispoistumasta eikä uusinta puuston kasvuarviota.

”Pikaennakon jälkeen on saatu käyttöön myös uusin valtakunnan metsien inventoinnin aineisto (VMI12), josta on laskettu maankäytön ja maankäytön muutosten pinta-alat, puustobiomassan kasvu sekä puustobiomassan varastot maaperälaskentaa varten”, Luke kertoo.

Uudet tiedot toimitetaan tammikuussa EU:lle, jonka jälkeen niitä vielä tarkistetaan. Lopulliset tulokset Suomi toimittaa huhtikuussa YK:n ilmastosopimuksen sihteeristölle.

Ensi toukokuussa annetaan seuraavat laskelmat, jossa on ensimmäisen kerran mukana arvio nyt päättyvän vuoden päästötilanteesta.

Hiilinielulla tarkoitetaan metsien itseensä sitoman hiilen ja metsien käytön seurauksena ilmakehään vapautuvan hiilen erotusta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa