Miten onnistuu jatkuva kasvatus suometsässä?

Luonnonvarakeskus aloittaa tutkimushankkeen, jossa selvitetään eri vaihtoehtoja suometsien käsittelyyn.

Luonnonvarakeskus aloittaa monivuotisen tutkimushankkeen, jossa selvitetään eri vaihtoehtoja suometsien käsittelyyn.

”Suomen puuvarannosta noin neljännes on turvemailla, joten suometsät ovat merkittävässä roolissa metsäteollisuuden puuhuollossa. Iso osa suometsistä on harvennus- tai uudistusiässä, ja uusi metsälaki antaa mahdollisuuden valita käsittelymenetelmät aiempaa vapaammin”, kertoo hankkeen vetäjä, professori Raija Laiho Luonnonvarakeskuksesta.

Hankkeessa testataan erilaisia metsänkäsittelymenetelmiä korpi- ja rämekoealoilla. Tavoitteena on saada tietoa muun muassa siitä, millaisin edellytyksin erilaisissa suometsissä voidaan siirtyä järkevästi erirakenteiseen metsänkasvatukseen eli jatkuvaan kasvatukseen ja voidaanko siten välttää tai myöhentää suometsien kunnostusojituksia.

Hanketta rahoittaa Metsäteollisuus ry osana viime vuonna alkanutta metsäympäristöohjelmaansa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito