MTK: Vesiensuojelumenetelmistä tarvitaan lisää tutkimustietoa

Suometsillä on tärkeä rooli puunhankinnassa, Metsäteollisuus ry muistuttaa.

Tänään kerrottiin uusista tutkimustuloksista, joiden mukaan metsätalouden osuus vesistöjen ravinnekuormasta on suurempi kuin aiemmin on arvioitu. Tulokset eivät ole yllättäviä, MTK:sta todetaan.

Järjestö kaipaa kuitenkin lisää tutkimustietoa metsänkasvatus- ja vesiensuojelumenetelmien kehittämiseksi ja jalkauttamiseksi käytännön toimijoille. Metsäammattilaiset tarvitsevat lisää tietoa esimerkiksi erilaisten menetelmien soveltumisesta erilaisille kohteille, kustannustehokkaista menetelmistä ja toteutustavoista. Myös maanomistajille suunnattuun neuvontaan tarvitaan lisäresursseja.

MTK korostaa, että metsäala tulee olemaan vesiensuojelutoimijana aktiivinen. Tehokkaammat toimet maastossa otetaan käyttöön sitä mukaa, kun niitä tulee.

Uudesta kemerasta apua

Metsäteollisuus ry muistuttaa, että suometsät ovat tärkeässä roolissa teollisuuden puuhuollon kannalta. Suometsien osuus kuitupuun kertymästä on 21–25 prosenttia ja tukkikertymästä 15–18 prosenttia.

Järjestön mukaan turvemailla tehtävissä toimenpiteissä on oleellista parhaiden käytäntöjen laadukas toteuttaminen ja toimiva yhteistyö eri tahojen välillä.

Myös kannustimilla on merkitystä. Uutta kemeraa valmisteltaessa metsäteollisuus hakee ratkaisua, jossa edistetään suometsien hoidon kokonaisvaltaista suunnittelua, tehokkaita vesiensuojeluratkaisuja sekä tuhkalannoitusta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat