Osa Muhoksen metsäpaloalueesta Metso-ohjelmaan

Suojeltava kohde käsittää noin kymmenen prosenttia paloalueesta.

Nyt suojellulle alueelle heinäkuun metsäpalo oli jo toinen lähihistorian aikana. Metsä on saanut alkunsa kylvämällä vuoden 1969 metsäpalon jälkeen. Kuva: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Muhoksella heinäkuun alussa palaneesta noin 250 hehtaarin metsäalueesta 26,5 hehtaaria rauhoitetaan Metso-ohjelman puitteissa.

Metsänomistaja Ilkka Pöyry ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat tehneet alueesta 20 vuoden määräaikaisen rauhoitussopimuksen. Paloalue saa kehittyä luonnontilassa sopimuskauden ajan. Sopimuskauden jälkeen maanomistaja voi päättää jatkaako hän alueen suojelua sopimalla vai palaako alue takaisin talouskäyttöön.

Suojeltu alue on noin 50-vuotiasta varttunutta kasvatusmetsää, joka on syntynyt vuoden 1969 metsäpalon jälkeen kylvämällä. Tämän kesän metsäpalo oli niin raju, että käytännössä kaikki puusto on alueelta kuollut ja maaperän ohut kunttakerros on paikoin palanut hiekkaan asti.

Paloalueilla on merkitystä uhanalaisen lajiston suojelussa, minkä vuoksi paloalueita voidaan sisällyttää osaksi Metso-ohjelmaa. Maanomistaja voi pyytää tarjouksen suojeluvaihtoehdoista joko ottamalla yhteyttä paikalliseen metsänhoitoyhdistykseen tai suoraan ELY-keskukseen. Tarjouksen pyytäminen ei sido metsänomistajaa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito