PEFC-sertifiointia päivitetään – työ alkaa loppukeväästä

Tarkistustyöhön on kutsuttu mukaan kaikki kestävyyttä edistävät tahot.

PEFC-sertifioinnin metsävaatimukset päivitetään. Työ alkaa loppukeväästä ja kestää vuoden, sen aikana tarkistetaan Suomessa noudatettavien PEFC-sertifioinnin kriteerien sisällöt ja varmistetaan, että ne ovat kansainvälisten vaatimusten mukaiset. Tarkistustyöhön on kutsuttu mukaan kaikki kestävyyttä edistävät tahot, PEFC Suomesta kerrotaan.

Nyt käytössä olevat vaatimukset laadittiin vuosina 2013–2014. Sen jälkeen on saatu uutta tietoa muun muassa eri metsäkasvatusmenetelmistä sekä niiden vaikutuksesta ekosysteemeihin ja lajien uhanalaisuuteen.

Suomen metsistä 90 prosenttia on PEFC-sertifioinnin piirissä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito