PTT: Metsänomistajien kiinnostus ilmastotoimiin käy lompakon kautta

Valtaosa suomalaisista pitää hiilipäästöjen vapaaehtoista hyvittämistä viherpesuna.

Metsänomistajia innostaa vapaaehtoisiin ilmastotoimiin erityisesti mahdollisuus saada lisätuloja tavanomaisen metsätalouden harjoittamisen ohessa. Tämä ilmenee Pellervon taloustutkimus PTT:n tutkimuksesta, jossa selvitettiin metsä- ja maatalouden valmiuksia vapaaehtoisille hiilimarkkinoille osallistumiseen.

Tutkimuksen mukaan metsänomistajia houkuttelevat eniten sellaiset ilmastonmuutoksen hillintätoimet, jotka lisäävät puuntuotantoa, viljelijöitä taas toimet, jotka nostavat raaka-ainetuotantoa.

”Tästä seuraa ristiriitoja, koska tuotannon lisääntyminen aiheuttaa ongelmia esimerkiksi suhteessa hillintätoimien lisäisyyteen sekä pysyvyyteen. Maanomistajille houkuttelevimmat hillintätoimet voivat siis olla varsin erilaisia kuin vapaaehtoisille hiilimarkkinoille soveltuvimmat toimet tai yritysten ja kuluttajien haluamat toimet”, kertoo metsäekonomisti Laura Aalto.

Kuluttajille tehdyn kyselyn mukaan 70 prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että hiilipäästöjen kompensaatiolla eli hyvittämisellä viherpestään oman kulutuksen aiheuttamia päästöjä.  Naiset pitivät kompensaatioita hyödyllisempinä kuin miehet.

Maaseudulla asuvat olivat muualla Suomessa asuvia kriittisempiä ja pitivät kompensaatioita keskimääräistä useammin viherpesuna ja oman kulutuksen haittojen siirtämisenä muiden vastuulle.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut