Yksityistalouden metsänhoitajat: Hallitusneuvottelujen esitykset leikkauksista kohtuuttomia

Kannanoton mukaan leikkaukset sopivat huonosti aikaan, jossa ajantasaista metsätietoa ja -neuvontaa tarvitaan yhä enemmän.

Yksityismetsätalouden Metsänhoitajat ry on huolissaan hallitusneuvotteluissa esillä olleista metsätalouden rahoituksen leikkauksista. Suomen metsäkeskuksen, Tapio Oy:n, metsänhoitoyhdistysten ja MTK:n metsänhoitajien etujärjestö pitää leikkausesityksiä kohtuuttomina tilanteessa, jossa ajantasaista metsätietoa tarvitaan yhä enemmän.

”Kohdennetulla asiakasneuvonnalla ja viestinnällä vaikutetaan tehokkaimmin  metsätuhojen torjuntaan, suunnitelmalliseen metsien uudistamiseen, sekapuustoisuuden lisäämiseen, nuorten metsien hoitoon sekä metsien monimuotoisuuteen, luonnonhoitoon ja ilmastonmuutoksen hillintään”, yhdistyksen kannanotossa todetaan.

Yhdistys muistuttaa, että Suomen metsäkeskuksen vuotuisesta budjettirahoituksesta sijoitetaan huomattava osa uuden metsävaratiedon keräämiseen ja paikkatiedon analysointiin.

”Euroopan unionin uusi metsä- ja ympäristösääntelyn toimeenpano tulee lisäämään osaltaan myös Metsäkeskuksen tehtäviä. Erityisesti metsien ja elinympäristöjen seurantaan liittyvä osin uudentyyppisen tiedon tarve tulee olemaan suuri”, kannanotossa huomautetaan.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat