PTT:n ennuste: Kuitu- ja tukkipuun markkinanäkymät eriytyvät

Sahoilla edessä vähintään seisokkeja, mahdollisesti vanhojen linjojen sulkemisia.

Puumarkkinoiden laskusuunta jatkuu tukkipuun osalta ensi vuoteen, mutta kuitupuun markkina säilyy vahvempana, Pellervon Taloustutkimus PTT ennustaa.

”Kuitu- ja tukkipuun markkinatilanteet eriytyvät tänä syksynä ja ensi vuonna”, sanoo tutkimusjohtaja Paula Horne.

Metsäteollisuuden pienentyvän puunkäytön vuoksi hakkuut ja puukauppamäärät notkahtavat tänä vuonna. Yksityismetsien markkinahakkuut vähenevät tänä vuonna kuusi prosenttia noin 60 miljoonaan kuutiometriin eli alimmalle tasolle kymmeneen vuoteen.

Ensi vuonna markkinahakkuiden määrä kasvaa noin prosentilla, kun kuitupuun tarve kasvaa massateollisuudessa. Lisätarve kohdistuu kuitupuuhun, joten tukkipuun alamäki jatkuu.

Puun tuonti elpyy verkkaisesti, eniten Baltiasta.

”Ensi vuonna tukkipuun nimellinen hinta laskee noin kaksi prosenttia, koska sahatavaran kysyntä pysyy heikkona”, sanoo metsäekonomisti Olli Korhonen.

Kuitupuun nimellinen hinta nousee noin neljä prosenttia. Suurin hinnannousu on koivukuitupuulla, jonka tarjonta on tuonnin vähentyessä laskenut.

Sahoja kiinni?

Metsäteollisuus joutuu tänä ja ensi vuonna sopeutumaan hiipuvaan kysyntään ja kohonneisiin tuotantokustannuksiin. Tuotanto ja vienti vähenevät, ja edessä voi olla lisää tehtaiden tai tuotantolinjojen sulkemisia.

Erityisesti sahatavaran kysyntä laskee rajusti, kun rakentaminen hyytyy sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti.

”Ensi vuonna kemiallisen metsäteollisuuden tuotteiden kysyntä palautuu hieman, mutta puutuoteteollisuudella on edessä toinen heikon kysynnän vuosi”, summaa metsäekonomisti Matti Valonen.

Rakentamisen vähentyminen on laskenut sahatavaran kysyntää, minkä seurauksena suomalaisen sahatavaran vienti ja tuotanto vähenevät tänä vuonna noin kymmenyksen. Heikon kysynnän takia merkittävä osa sahoista joutuu turvautumaan lomautuksiin.

Suomessa on tehty viime vuosina runsaasti sahainvestointeja. Yritykset keskittävät tuotantoaan uusille tuotantolinjoilleen, eivätkä vanhempien sahojen alasajot ole poissuljettuja.

Venäläisten puutuotteiden poissaolo tasapainottaa markkinatilannetta jonkin verran Suomessa ja Euroopassa. Sen sijaan venäläisen sahatavaran vienti kiristää kilpailua suomalaisille tärkeillä Aasian, Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän markkinoilla.

Kemiallisella puolella pohjakosketus saavutettu

Kartonkien kysyntä on kääntynyt selvään laskuun ensi kertaa sitten koronarajoitusten aiheuttaman nousun. Korkea inflaatio ja talouden epävarmuus pienentävät kotitalouksien kulutusta ja verkkokaupan myynti takkuaa.

Kysyntä kääntyy hienoiseen kasvuun vasta ensi vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ja hintoihin voidaan odottaa jo pientä nousua.

Kotimaisten paperi- ja kartonkikoneiden käyttöasteet ovat matalat ja aiempaa suurempi osuus selluntuotannosta ohjautuu nyt vientiin. Sekä pitkä- että lyhytkuituisen sellun markkinahinnat Euroopassa ovat laskeneet selvästi, mutta lyhytkuituisen lasku on ollut pitkäkuituista suurempaa. Kahden sellulaadun hintaero on venähtänyt poikkeuksellisen isoksi.

Sellun vientihinta pysyy tasaisena loppuvuoden ajan, mutta pitkäkuituisen havusellun hintakäänne ylöspäin on näkyvissä.

Paperimarkkinoiden tunnelmat ovat odottavat.

”Paperivarastot ovat pienentyneet ja kysynnän laskun odotetaan tasaantuvan. Suomessa kokonaisvienti jää viime vuotta alemmaksi, mutta ensi vuodelle on odotettavissa pientä kysynnän virkistymistä”, sanoo metsäekonomisti Marjo Maidell.

PTT:n ennuste vuodelle 2024 %-muutos
metsäteollisuuden puunkäyttö 4
markkinahakkuut 1
yksityismetsien puukauppa 2
tukin nimellishinta -2
kuitupuun nimellishinta 4
vientihinnat
– paperi 3
– massa (pääosin sellu) 4
– kartonki 2
– sahatavara 2
– vaneri -4

 

Kommentit (1)

  1. Panu

    PTT katsoo taas peruutuspeiliin ja arvelee, että varmaan mennään nyt samalla lailla vähän aikaa.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat