Puukaupan määrät ja hinnat putosivat viime vuonna

Tukkipuun pystykauppahinnat laskivat kahdeksan prosenttia ja kuitupuun hinnat prosentin.

Yksityismetsistä ostettiin viime vuonna tukki- ja kuitupuuta lähes kolmasosa vähemmän kuin metsäsektorin huippuvuonna 2018, kertoo Luonnonvarakeskus (Luke). Tukkipuun reaaliset eli rahan arvon muutoksen huomioivat pystykauppahinnat laskivat kahdeksan prosenttia ja kuitupuun hinnat prosentin.

Yksityismetsistä ostetusta mäntytukista maksettiin Luken puukauppatilaston mukaan pystykaupoissa keskimäärin 56,5 euroa kuutiometriltä ja kuusitukista 59,9 euroa kuutiometriltä. Mäntykuitupuun keskihinta oli 17,7 euroa, kuusikuitupuun 19,5 euroa ja koivukuitupuun 16,8 euroa kuutiometriltä.

Mäntykuitupuusta maksettiin hankintakaupoissa keskimäärin 32,4 euroa, kuusikuitupuusta 34,5 euroa ja koivukuitupuusta 32,9 euroa kuutiometriltä. Hintakehitys oli erisuuntainen kuin pystykaupoissa: kuitupuun reaalinen hankintahintataso kohosi kuusi prosenttia edellisvuodesta. Hankintapuusta oli kuitupuuta 73 prosenttia.

Puutavaralajeista ostettiin eniten mäntykuitua, 30 prosenttia puukaupan kokonaismäärästä. Koivukuitupuun määrä oli hieman suurempi kuin kuusikuitupuun, ja molempien osuus selvästi yli kymmenen prosenttia. Tukkipuuta oli yhteensä kaksi viidesosaa, kuusitukkia selvästi enemmän kuin mäntytukkia.

Puukauppatilastoon kirjautui vuonna 2019 yhteensä 36,2 miljoonaa kuutiometriä yksityismetsistä ostettua teollisuuspuuta. Siitä oli pystykauppoja viisi kuudesosaa ja hankintakauppoja kuudesosa.

”Yksityismetsien hakkuumäärät vaihtelevat tyypillisesti puukauppaa vähemmän. Hakkuut eivät nytkään supistuneet samaa tahtia puukaupan kanssa. Luken ennakkotietojen perusteella yksityismetsien teollisuuspuun hakkuut vähenivät ennätysvuodesta 2018 vain yhdeksän prosenttia”, kertoo kertoo yliaktuaari Jukka Torvelainen Lukesta.

Metsähakkeen raaka-aineeksi ostetusta energiapuusta maksettiin pystykaupoissa keskimäärin 3,3 euroa ja hankintakaupoissa 22,8 euroa kuutiometriltä. Edelliseen vuoteen verrattuna reaalinen keskihinta laski pystykaupoissa 12 prosenttia ja nousi hankintakaupoissa kahdeksan prosenttia.

”Karsittu ranka oli arvokkain energiapuulaji, ja sitä oli lähes puolet kaikesta vuoden aikana tilastoidusta energiapuun kaupasta. Karsitusta rangasta maksettiin pystykaupoissa keskimäärin 4,0 euroa ja hankintakaupoissa 25,9 euroa kuutiometriltä”, Torvelainen kertoo.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa