Puukuidun globaalit hinnat ja kauppamäärät huipputasolla

Kuitupuun ja selluhakkeen hintaindeksit korkeimmalla sitten vuoden 2014.

Ennätyskorkeiden sellunhintojen, matalien selluvarastojen ja puukuitutarjonnan niukkuuden yhteisvaikutus on nostanut puukuidun hintoja sekä Yhdysvaltojen dollareissa että eri maiden omissa valuutoissa menneen vuoden aikana, metsäteollisuuden maailmankauppaa analysoiva Wood Resources International raportoi.

Puukuitutarjonnalla tarkoitetaan sekä kuitupuuta että selluhaketta.

WRI:n dollarimääräiset hintaindeksit ylsivät korkeimmalle tasolleen sitten vuoden 2014. Lehtikuitupuun hintaindeksi oli toisella kvartaalilla 13 prosenttia korkeammalla kuin vuotta aikaisemmin. Havukuitupuulla nousua oli seitsemän prosenttia.

Paikallisissa valuutoissa hinnat ovat nousseet eniten Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa, kun taas hintojen nousu on ollut vaatimattomampaa Pohjois-Amerikassa ja Oseanian alueella.

Myös selluhakkeen kauppamäärät huipputasolla

Sellusuhdanne on siivittänyt myös selluhakkeen kauppamäärät lähelle kaikkien aikojen huippua. Vuoden alkupuoliskolla globaali kauppa oli määrällisesti lähes viisi prosenttia korkeammalla kuin samana aikana 2021.

Maailmanlaajuisesti lähes kymmenen prosenttia selluntuotannon kuitutarpeesta on katettu tuonnilla. Aasiassa monet sellutehtaat tukeutuvat 50-100 prosenttisesti tuontikuituun.

Havupuuhakkeen kauppa painottuu Eurooppaan. Lehtipuuhakkeen toimitukset keskittyvät Tyynen meren rantavaltioihin, ja Kiina ja Japani kattavat lähes 90 prosenttia maailman tuonnista.

Merkittävimmät muutokset lehtipuuhakkeen kauppavirroissa vuoden alkupuoliskolla tapahtuivat Kiinassa ja Portugalissa. Kiina lisäsi tuontiaan 13 prosenttia vuodentakaisesta, ja Portugalin tuonti saavutti kaikkien aikojen huippunsa. Portugali täytti kasvaneen kuidunkysyntänsä pääasiassa Brasiliasta ja Uruguaysta.

Puukauppa Puukauppa