Puuston tilavuus kasvoi viisi prosenttia

Tuoreimpien inventointulosten mukaan puuston vuotuinen kasvu on 110 miljoonaa kuutiota.

Suomen metsien puuston kokonaistilavuus on noussut 2 464 miljoonaan kuutioon, Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuoreimmat, VMI12:een perustuvat laskelmat kertovat. Edellisestä inventoinnista puuston määrä kasvoi viisi prosenttia.

Männyn osuus puustosta on puolet.

”Kuusta on 30 prosenttia ja koivua ja muita lehtipuita 20 prosenttia”, kertoo johtava tutkija Kari T. Korhonen Lukesta.

Puuston keskitilavuus on 113 kuutiota hehtaarilla, keskikasvu 4,8 kuutiota hehtaarilla vuodessa ja vuotuinen kasvu 110 miljoonaa kuutiota. Edelliseen inventointiin verrattuna kasvu on neljä prosenttia suurempi.

Puusto on järeytynyt. Rinnankorkeusläpimitaltaan yli 20 senttimetriä olevan puuston tilavuus metsämaalla on 1 341 miljoonaa kuutiometriä, yhdeksän prosenttia enemmän kuin VMI11:ssä. Se kattaa 56 prosenttia koko puuston tilavuudesta.

Lahopuun määrä on noussut Etelä-Suomessa 16 prosenttia 4,3 kuutioon hehtaarilla. Pohjois-Suomessa lahoa on enemmän ­– 7,6 kuutiota hehtaarilla. Siellä määrä on kuitenkin laskenut viisi prosenttia.

VMI12 toteutettiin vuosina 2014–2016.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat