Stora Enso lopettaa pesimäaikaiset hakkuut lehtipuuvaltaisissa metsissä

Pesimäaikaan hakkuita tehdään karummilla kohteilla, yhtiöstä kerrotaan.

Stora Enso ryhtyy rajoittamaan puunkorjuuta lintujen tärkeimpään pesimäaikaan. Yhtiö rajoittaa pesimäaikaisia hakkuita rehevissä lehtipuuvaltaisissa metsissä Etelä- ja Keski-Suomessa huhtikuun puolesta välistä heinäkuun loppuun saakka ja Pohjois-Suomessa toukokuusta heinäkuun loppuun.

Lehtipuuvaltaisella metsällä tarkoitetaan metsiä, joissa lehtipuun osuus on 50 prosenttia tai enemmän. Reheviin metsiin luetaan tuoreet ja sitä rehevämmät kankaat sekä vastaavat turvemaat. Näissä metsissä pesivien lintulajien kirjo on suurin.

Rauhoitusaikana hakkuita ohjataan karummille ja kuivemmille kohteille, joissa lajimäärä on pienempi.

Ei vaikuta puukauppaan

Uudella linjauksella ei ole vaikutusta puukauppaan, vaan sillä ohjataan ainoastaan puunkorjuun ajankohtaa, Stora Ensosta korostetaan.

Muutosta varten yhtiön tietojärjestelmää rukataan. Jatkossa se sulkee automaattisesti rehevät lehtipuuvaltaiset metsäkuviot pois korjuusuunnitelmista lintujen pesimäaikana. Näillä alueilla korjuu voi käynnistyä vasta pesimäajan ulkopuolella.

”Nyt käyttöön otettavalla muutoksella pystymme entistä tehokkaammin varmistamaan linnuille pesimärauhaa. Tietojärjestelmän kehitystyö on esimerkki siitä, kuinka digitalisaatio voidaan valjastaa myös monimuotoisuuden turvaamiseen talousmetsissä”, sanoo yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila Stora Enson Suomen puunhankinnasta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat