Tapio: Kansainvälisyyden tukemiseen tarvitaan uusia kannustimia

Työryhmä ehdottaa muutoksia yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opintosisältöihin kansainvälisen uran helpottamiseksi.

Tulevien metsäosaajien kiinnostus kansainvälisiin tehtäviin on entistä vähäisempää, Tapion koordinoimassa selvityksessä todetaan. Kansainväliseen vaihtoon lähtevien opiskelijoiden määrä on ollut laskussa vuodesta 2017 lähtien.

”Opintotuen enimmäistukiaikaa ja yliopisto-opintojen enimmäismäärää on rajoitettu, mikä hankaloittaa ulkomailla toteutettavien harjoittelujen ja opiskelijavaihdon suorittamista”, kertoo senior advisor Pekka T. Rajala Tapiosta tiedotteessa.

Selvityshankkeen työryhmä ehdottaakin muutoksia yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opintosisältöihin, jotta kansainvälisen työuran aloittaminen helpottuisi.

”Kansainvälisten urien tukemiseen tarvitaan kannustimia, esimerkiksi stipendejä ja matalan kynnyksen harjoittelupaikkoja EU:n komissiossa sekä etujärjestöjen ja yritysten Brysselin-toimistoissa”, sanoo Rajala.

Selvityksen mukaan juuri EU-osaamista ja kansainvälistä osaamista tulisi vahvistaa koko metsäalalla. Tarvetta on metsäalan moniosaajille, jotka osaavat englannin lisäksi harvinaisempiakin kieliä.

Vahva kansainvälinen yhteistyö on tarpeen, sillä se turvaa myös Suomen metsäsektorin toimintaedellytyksiä.

Metsäalan kansainvälistymistä arvioitiin Tapion koordinoimassa Suomalaisen metsäosaamisen kansainvälistymisstrategia ja toimet sen toteuttamiseksi -hankkeessa. Siinä haastateltiin yli 40 metsäsektorin toimijaa ja liki 30 alan yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijaa metsäalan kansainvälistymisen haasteista ja mahdollisuuksista. Hanketta rahoitti Metsämiesten Säätiö.

Metsälehti on osa Tapio-konsernia.

Metsänhoito Metsänhoito