Terveyslannoitukseen haettu ennätysmäärä tukea

Metka-tukea terveyslannoituksiin on haettu ruuhkaksi asti ja päätöksissä on viivettä. Kaikkiaan tukea oli myönnetty toukokuun alkuun mennessä jo 1,2 miljoonaa euroa.

Vuoden alusta voimaan astunut metka-tukijärjestelmä tukee huomattavasti kemeraa avokätisemmin terveyslannoitusta, eikä se ole jäänyt maanomistajilta huomaamatta.

”Aikamoinen räjähdys ollut terveyslannoitushakemusten määrässä”, summaa rahoituksen ja tarkastuksen palvelupäällikkö Aki Hostikka Suomen metsäkeskuksesta.

Toukokuun alkuun mennessä metka-tukea terveyslannoituksiin oli myönnetty kaikkiaan liki 5 800 hehtaarille eli yhteensä runsaat 1,2 miljoonaa euroa. Lisäksi käsittelyssä hakemuksia oli vielä lähes toinen mokoma. Viime vuonna vastaavaan aikaan kemeraa terveyslannoituksiin oli hyväksytty runsaalle 4 100 hehtaarille yhteensä reilut 500 000 euroa.

Hakemusmäärät ovat olleet niin suuria, että tukipäätöksiin on tullut väkisin viivettä. Etenkin paperisten hakemusten tallennus vie aikaa.

”Parhaamme yritämme, mutta ihan hetkessä päätöksiä ei tule. Olemme yrittäneet maalevityksellä olevia tuhkalannoituksia priorisoida kärkeen, mutta emme varmaan ihan täysin ole onnistuneet. Joitain hankkeita siirtyy väkisin ensi vuoteen”, Hostikka arvioi.

Aikaisemmin kemeratuki kattoi kolmekymmentä prosenttia tuhka- ja boorilannoituksen kokonaiskustannuksista. Nyt tukea saa boorilannoitukseen 155 euroa ja tuhkalannoitukseen 270 euroa hehtaarilta. Tuhkalannoituksen hinta ennen veroja vaihtelee noin 300–500 euron välillä riippuen kohteen koosta ja siitä, levitetäänkö tuhka helikopterilla vai traktorilla. Boorilannoitus kustantaa arviolta noin 250 euroa hehtaarilta. Tästä voi laskea, että terveyslannoitusta tuetaan nyt huomattavasti enemmän kuin kemera-aikaan.

”Kyllä se tuki nyt on todella hyvä ja sitä kannattaa hyödyntää”, Hostikka kannustaa.

Boorin levitys tehdään sulanmaan aikaan. Tuhkalannoitteen voi levittää myös kasvukauden ulkopuolella. Helpoiten tuhkan maalevitys onnistuu talvella harvennuksen jälkeen, kun ajourat ovat jäässä. Muulloin toimivin on helikopterilevitys.

Pääsiäisenä loppuunmyyty

Myös Joensuussa toimivassa Silvadrones Oy:ssä on huomattu terveyslannoitusten kasvanut kysyntä. Yritys tekee boorilannoituksia drooneilla neljättä kesää. Lannoitukset myytiin loppuun jo pääsiäisenä. Yksi syy on terveyslannoituksiin saatava uusi metka-tuki.

”Tuen määrä jopa kaksinkertaistui. Se on kyllä näkynyt kysynnässä”, arvioi Silvadronesin teknologiavastaava ja droonioperaattori Tomi Karjalainen.

Yritys tekee boorilannoituksia avaimet käteen periaatteella ja hakee metkatuenkin asiakkaan puolesta. Karkeasti lannoituspalvelun veroton hinta vaihtelee 230–270 euroa hehtaarilta riippuen kohteesta ja missä päin Suomea ollaan.

”Tuen kanssa hinnaksi voi helposti jäädä alle sata euroa per hehtaari”, Karjalainen laskee.

Tähän asti yritys on lannoittanut droonilla yhteensä runsaat tuhat hehtaaria. Nyt tälle kesäkaudelle lannoituksia on tiedossa 800–900 hehtaaria. Tänä kesänä myös varadrooni valjastetaan lannoituksille ja aikaisemmista vuosista poiketen avuksi levitykseen on palkattu kesätyöntekijöitä.

Yritys tekee lannoituksia ympäri Suomen, mutta toiminta painottuu Pohjois-Karjalaan, Pohjois-Savoon ja Pohjanmaalle, joissa on boorin puutosta eniten.

Boorin puutos vaivaa etenkin vanhojen kaskimaiden kuusikoita. Puutos aiheuttaa kasvuhäiriöitä sekä kasvu- ja laatutappioita.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat