Tornatorin Suomen metsien arvo kasvoi 184 miljoonaa euroa

Tornator omistaa Suomessa 633 000 hehtaaria metsää, arvoltaan 1,66 miljardia euroa.

Metsäyhtiö Tornator Oyj:n Suomen metsien käypä arvo on tarkistettu 1,66 miljardiin euroon, mikä on 184 miljoonaa euroa enemmän kuin aikaisemmin.

Metsien arvonnousu johtuu lähinnä siitä, että laskentamallissa on päivitetty nykyiseen puusukupolveen liittyvät hakkuutulot ja metsänhoitokulut.

Lisäksi uusien metsien ostot nostavat metsien arvoa Tornatorin taseessa.

Tornator omistaa Suomessa noin 633 000 hehtaaria metsää, jonka hehtaariarvo on päivityksen jälkeen noin 2 630 euroa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Kuvat