Tutkimus: Nykyiset metsänhoitotavat ovat metsänomistajien mieleen

Kolme neljästä metsänomistajasta harjoittaa myös jatkuvaa kasvatusta, kertoo Metsänomistaja 2020 -tutkimus.

Suomalaisista yksityismetsänomistajista valtaosa on tyytyväisiä nykyisiin metsänhoito- ja hakkuutapoihin, kertovat tänään julkistetut Metsänomistaja 2020 -tutkimuksen tulokset. Ensimmäinen osa tuloksista julkistettiin kesäkuussa.

Suurin osa metsänomistajista hoitaa metsiään tasaikäiskasvatuksella, mutta peräti kolme neljästä harjoittaa ainakin osassa metsiään myös jatkuvaa kasvatusta. Yli kolmannes jättää myös osan metsistään puuntuotannon ulkopuolelle.

Tutkimuksessa selvitettiin myös metsiin liittyvien toimenpiteiden hyväksyttävyyttä. Eniten vastustusta herätti kantojen nostaminen energiapuuksi. Hieman yllättäen neljännes vastaajista paheksui lahopuun lisäämistä metsissä – saman verran vastustajia oli avohakkuilla.

Sähköiset palvelut eivät ole lyöneet läpi

Tutkimuksessa kartoitettiin metsänomistajien käyttämiä palveluja. Tulosten perusteella metsänomistajat ovat edelleen perinteisen henkilökohtaisen metsäneuvonnan piirissä. Kahdessakymmenessä vuodessa joukkoneuvonnan suosio on jopa kasvanut, mutta kurssien laskenut.

Sen sijaan sähköisiä palveluita, lukuun ottamatta Metsään.fi-palvelua, metsänomistajat eivät ole vielä laajemmin ottaneet käyttöönsä.

Kaksi viidesosaa oli ottanut käyttönsä sähköiset metsävaratiedot, ja yhtä suuri osuus on teettänyt tilakohtaisen metsäsuunnitelman viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Vaikka metsänomistajille on runsaasti tarjolla ilmaislehtiä, myös maksullisia metsäalan lehtiä tilataan yllättävän paljon. Vähintään yksi metsäalan ilmaislehti tuli kotiin kolmelle neljästä metsäomistajasta ja ainakin yksi maksullinen lehti 45 prosentille. Verkossa lehtiä lukivat vain harvat.

Puukaupan oli kilpailuttanut itse yhtä moni kuin oli valtuuttanut jonkin toisen hoitamaan kilpailutuksen. Sen sijaan metsänhoitopalvelun kilpailuttamisessa valtuuttaminen oli yleisempää.

Hieman yli puolet metsänomistajista oli vakuuttanut metsänsä, mikä vastasi metsäalasta liki kolmea viidesosaa.

Metsänomistaja 2020 -tutkimushankkeessa on mukana tutkijoita Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan metsätieteiden laitokselta, Luonnonvarakeskuksesta, Pellervon taloustutkimuksesta ja Työtehoseurasta. Edellinen suuri tutkimus metsänomistajista julkaistiin 2009.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Kuvat