Työnantajat ja duunarit löysivät toisensa

Sekä vientiteollisuuden palkansaajat että työnantajat haluavat, että heidän tuloratkaisunsa ohjaisivat myös muiden neuvotteluja.

Suuret vientiteollisuuden liitot niin työnantaja- kuin työntekijäpuolelta ovat löytämässä toisensa yhteisrintamasta. Liittojen tavoitteena on, että vientiteollisuuden tuloratkaisut ohjaisivat myös muiden sopimusalojen neuvotteluja, eli käytännössä asettaisivat ylärajan palkankorotuksille.

Liitot korostavat yhteisessä julkilausumassaan, ettei kyse ole Ruotsin vastaavanlaisen teollisuussopimuksen kopiosta, vaikka tavoite onkin sama: kilpailukyvyn edistäminen.

Vientiteollisuuden mallissa vientiliitot sopivat yhdessä sopimustensa kustannusvaikutuksesta. Sen jälkeen kukin liitto asettaa yksityiskohtaiset tavoitteensa tehdyn raamin puitteissa. Neuvottelujen pohjana olisi Suomen Pankin julkaisema kuva talouden tilasta ja kehityksestä.

Mukana julkilausumassa olivat työnantajapuolelta Metsäteollisuus ry, Teknologiateollisuus ry ja Kemianteollisuus ry sekä työntekijäpuolelta Paperiliitto, Puuliitto, ammattiliitto Pro, Metallityöväen liitto, Teollisuusalojen ammattiliitto Team sekä ylempien toimihenkilöiden YTN.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa