Työryhmät selvittävät turpeen käytön tulevaisuutta

Hallitusohjelman mukaan turpeenkäyttö vähintään puolittuu vuoteen 2030 mennessä.

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän selvittämään, miten turvetta voitaisiin polttamisen sijaan jalostaa uusiksi tuotteiksi. Hallitusohjelman mukaan turpeenkäyttö vähintään puolittuu vuoteen 2030 mennessä.

Työryhmän tulee esittää myös keinoja, joilla muutos tapahtuu ”alueellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla ja niin, ettei se vaaranna sähkön ja lämmön toimitus- ja huoltovarmuutta”.

Työryhmän toimikausi jatkuu ensi vuoden maaliskuun loppuun.

Turpeen verotukseen liittyviä kysymyksiä puolestaan käsitellään valtionvarainministeriön vetämässä energiaverotuksen kokonaisuudistusta pohtivassa virkamiestyöryhmässä, jonka työn on tarkoitus valmistua elokuun alussa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat