Uuden metsälannoitteen pilotointi alkaa, edessä vielä lainsäädännöllisiä haasteita

Puutuhkasta ja kompostista valmistettava kierrätyslannoite soveltuu kivennäismaiden metsiin.

Biokaasu- ja kompostointilaitos Labio Oy käynnistää Lahdessa kehitetyn Putretti-metsälannoitteen pilotoinnin syyskuussa. Labio valmistaa Putretti-lannoitteen ja toteuttaa koelannoitukset kolmella metsätilalla: Hartolassa, Lammilla ja Evolla. Lannoituksia tehdään muutamalla hehtaarilla.

Putretti on orgaaninen kierrätyslannoite, joka tehdään paikallisista sivuvirroista, lähinnä kompostista ja puutuhkasta.

Tutkimusten mukaan Putretti on turvallinen ja ympäristöystävällinen orgaaninen lannoitevalmiste. Ravinnepitoisuuksiensa puolesta se soveltuu kivennäismaiden metsien, nuoren ja varttuneen kasvatusmetsän (kehitysluokat 02 ja 03) kasvatuslannoitukseen sekä peltojen ja puutarhanhoidon lannoitustarpeisiin.

Putretti sisältää typpeä, fosforia ja kaliumia kasvien tarvitsemissa suhteissa sekä orgaanista hiiltä.

Putretin kaupallistaminen ja ammattimainen käyttö metsälannoitteena edellyttää vielä lainsäädännöllisiä muutoksia. Kompostilla on tällä hetkellä lainsäädännössä jätteen status, mikä toistaiseksi on esteenä Putretin kaupallistamisessa, Labiosta kerrotaan.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat