Uusi laki rajoittaa tiedonsaantia Metsäkeskuksen järjestelmistä 

Metsätietolain uudistuksen jälkeen metsänhoitoyhdistykset eivät automaattisesti saa tietoja kaikista jäsenistään.

Metsänomistajia koskevien tietojen jakamista rajoitetaan. Esimerkiksi metsänhoitoyhdistykset eivät jatkossa automaattisesti saa tietoja kaikista jäsenistään.

Tietojen saannin tiukennus johtuu neljä vuotta sitten tehdystä tmetsätietolain uudistuksesta ja sen vaikutuksista metsätietolakiin. Lakiuudistuksen neljän vuoden siirtymäaika päättyi kuluvan vuoden alussa ja uusi tietojen jakokäytäntö otettiin käyttöön maaliskuun alussa. 

Uudistus täsmentää metsänomistajien henkilötiedoksi luokiteltavien tietojen luovutusperusteita. Tietoja voidaan luovuttaa toimijoille metsänomistajan suostumuksen tai pitkäaikaisen asiakkuuden perusteella.

”Uudessa palvelussa Metsäkeskuksella on välittömästi käytettävissään tieto suostumuksen tai muun henkilötietojen käsittelyn perusteen olemassaolosta”, selventää metsäjohtaja Anna Rakemaa Suomen metsäkeskuksesta.

Myös aiemmin henkilötietoja sisältävien metsätietojen luovuttaminen toimijalle edellytti metsänomistajan suostumusta tai muuta Metsäkeskuksen hyväksymää perustetta, mutta perusteet olivat sumeammat.

”Aiemmin Metsäkeskuksella ei ollut välitöntä läpinäkyvyyttä metsänomistajan antamaan suostumukseen tai muuhun perusteeseen”, Rakemaa sanoo.

Jatkossa metsänomistaja voi antaa suostumuksensa tietojen luovuttamiseen asioidessaan toimijan verkkopalvelussa. Suostumus kirjautuu Metsäkeskuksen järjestelmään.

Kanta-asiakkaiden tiedot ilman suostumusta

Henkilötietoja voidaan jatkossakin luovuttaa myös muuten kuin metsänomistajan antaman suostumuksen perusteella. 

Tämä koskee toimijan kanssa säännöllistä yhteistyötä tekevien metsänomistajien tietojen siirtämistä toimijoiden järjestelmiin. Tältä osin tiedon saannin edellytyksiä on täsmennetty. 

Tietoja voidaan jakaa muun muassa silloin, kun metsänomistaja on antanut toimijalle vähintään kaksi toimeksiantoa viiden viime vuoden kuluessa. Toimeksianto voi olla esimerkiksi sopimus metsänhoitotöiden teettämisestä tai puukaupasta.

Myös parhaillaan voimassa olevan toimeksiannon perusteella tietoja saa siirtää Metsäkeskukselta toimijan omaan järjestelmään.

Pelkkä metsänhoitoyhdistyksen jäsenyys tai metsäyhtiön kanssa tehty palvelusopimus eivät oikeuta metsätietojen siirtämiseen. Tiedot voi siirtää, jos jäsenen tai sopimuskumppanin kanssa on vähintään yksi toimeksianto viiden vuoden ajalta.

Tiedot on poistettava toimijan tietojärjestelmistä kohtuullisen ajan kuluessa tietojen käyttötarpeen loputtua. 

Metsänomistajalle on annettava tieto, että toimija siirtää tätä koskevia tietoja Metsäkeskuksen järjestelmistä. Merkintä tietojen luovuttamisesta on nähtävissä Metsään.fi -palvelussa samasta kohtaa kuin metsänomistajan itse antamat suostumukset.

Jos metsänomistaja pitää tietojen luovutusta perusteettomana, hän voi kysyä perusteita tietojen käytölle toimijalta Metsään.fi -palvelun välityksellä. Jos tämän kanssa ei päästä yhteisymmärrykseen, yhteyttä voi ottaa Metsäkeskukseen. 

Kommentit (2)

  1. Ehdottomasti hyvä asia. Jospa vihdoinkin pääsevät yksityiset metsäpalveluyritykset tasapuoliseen markkinointiin muiden toimijoiden kanssa. Nythän tilanne on ollut se että tietoja ei saa yksityiset toimijat jos metsänomistajat eivät ole suostumustaan antaneet.

  2. Parempi uudistus olisi ollut niin että ne toimijat jotka kirjautuvat metsaan.fi järjestelmään toimijaksi niin näkisivät myös metsänomistaja tiedot toimialueellaan. Silloin päästään oikeaan kilpailutilanteeseen ja uskon että mersänhoitopalveluiden hinnat laskevat huomattavasti.

Metsänomistus Metsänomistus