VMI:n monimuotoisuuden mittaaminen laajenee

Maanomistajilta kysytään lupa seurantalaitteille.

Valtakunnan metsien inventointi VMI:n monimuotoisuuden mittaaminen laajenee ja yhdeltä koealalta kerätyn lajitiedon määrä moninkertaistuu.

”Yhdistämällä riistakameroita, ääninauhureita, maaperänäytteitä, itiöimureita ja hyönteisansoja saamme tähän saakka kattavimman tiedon metsien lajistosta ja monimuotoisuudesta”, Jyväskylän yliopiston tutkijatohtori Mira Kajanus kertoo.

Menetelmää testataan kesien 2023-2024 aikana kymmenillä VMI:n koealoilla.

”Seurantalaitteiden vieminen yksityismetsiin lyhytaikaisestikin edellyttää maanomistajan lupaa. Olemme etukäteen yhteydessä jokaiseen maanomistajaan, joiden maille tällainen seurantakoeala osuu.”

Luontokadon pysäyttämiseksi metsälajistosta tarvitaan tarkempaa tietoa. Kajanuksen mukaan seurannan integrointi pysyväksi osaksi edes osalle VMI:n koealoista nostaisi Suomen edelläkävijäksi lajitiedon tuottamisessa ja monimuotoisuuden mittaamisessa.

Hankkeessa ovat mukana Jyväskylän yliopisto, Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus ja Luonnontieteellinen keskusmuseo. Viime syksynä aloittaneen, kolmivuotisen projektin rahoittaa ympäristöministeriö.

Luonto Luonto

Kuvat