Yhteistyöryhmä: Lisää rahaa metsäteille

Alemman tieverkon ylläpito ei vastaa puukuljetusten tarpeita, kannanotossa paheksutaan.

Metsäbiotalouden kasvu edellyttää toimivaa tieverkkoa, toteaa laajasti metsäalaa edustava Puutavarakuljetusten yhteistyöryhmä.

Yhteistyöryhmän mukaan suurin osa Suomessa käytettävästä puusta lähtee liikkeelle metsäautoteiden tai muiden yksityisteiden varrelta. Alemman tieverkon ylläpito ei kuitenkaan vastaa puukuljetusten tarpeita.

”Painorajoitetut sillat ja teiden huono kunto nostavat metsäteollisuuden kuljetuskustannuksia lähes seitsemällä prosentilla ihanteelliseen tilanteeseen verrattuna”, kannanotossa todetaan.

Logistiikkakustannusten osuus metsäteollisuusyritysten liikevaihdosta on kannanoton mukaan merkittävästi suurempi kuin kilpailijamaissa Keski-Euroopassa.

Puutavarakuljetusten yhteistyöryhmän mukaan olisi kehitettävä pitkäjänteinen rahoitusratkaisu turvaamaan alemman tieverkon käytettävyys myös tulevaisuudessa.

Yhteistyöryhmä ehdottaa myös, että kemeratuen tasoa nostetaan metsänparannusteille.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Keskustelut