Metsurien suojavarusteiden käyttäohjeissa puutteita

Työsuojeluviranomainen tarkisti metsurien suojavarusteiden merkinnät ja ohjeet.

Käyttöohjeissa parantamisen varaa, mutta merkinnät hyvin kohdallaan. Näin voisi tiivistää metsureille myytäville suojavarusteille tehdyn työsuojeluviranomaisen tarkastuksen.

Tarkastuksessa selvitettiin markkinoilla olevien metsurin henkilönsuojainten merkintöjen, käyttöohjeiden ja muiden asiakirjojen tasoa.

”Suojaimet olivat kokonaisuudessaan hyvin merkitty. Suurin epäkohta oli suojainten puutteelliset käyttöohjeet. Käyttöohjeista puuttui useimmiten tyyppitarkastuslaitoksen yhteystiedot ja suojaimessa olevien merkintöjen selitykset”, kertoo ylitarkastaja Reijo Kallio Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta.

Tarkastukset tehtiin viime vuonna metsurin ja vähäisessä määrin muiden ammattien henkilönsuojaimia valmistavissa yrityksissä, maahantuovissa sekä -myyvissä erikoisliikkeissä, rautakaupoissa ja tavarataloissa. Yhteensä tarkastettiin 175 kohdetta – kypäröitä, visiirejä, kuulonsuojaimia, suojavaatteita, jalkineita.

Tarkastetuista suojaimista 73 prosenttia oli täysin kunnossa, lopuissa oli puutteita CE-merkinnöissä ja käyttöohjeissa.

”Myöhemmin tehtävillä jälkivalvontatarkastuksilla selvitetään, onko tehdyt korjaukset siirtyneet myynnissä oleviin tuotteisiin ja käyttöohjeisiin”, Reijo Kallio kertoo.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito