Yli 4 000 hehtaarin metsäpalsta myynnissä pohjoisessa

Yhteismetsää myy metsäpalstaa Kemin tulevan sellutehtaan puunhankinnan ydinalueella.

Valajanaavan yhteismetsä Ranualla päätti panna myyntiin yhtenäisen Tainivaaran palstan, jossa kasvullista metsämaata on noin 2 200 hehtaaria. Puuta on tuoreen metsäarvion mukaan noin 200 000 kuutiometriä.

Talouskäytössä olevien metsien keskimääräinen puusto on noin 80 kuutiometriä hehtaarilla. Tainivaara sijaitsee pääosin Simon kunnan alueella.

”Valajanaavan yhteismetsä perustettiin asutustilojen lisämaaksi 1960-luvun puolivälissä ja silloin alueella oli vanhoja metsiä. Ne on nyt hakattu ja tilalle on kohonnut kasvuisia nuoria metsiä”, kertoo Valajanaavan yhteismetsän varapuheenjohtaja Tuomo Marttila.

Hänen mukaansa yhteismetsä on vajaan 20 suvun omistama. Osa osuuksista on tosin kuolinpesien hallussa.

Marttilan mukaan iso osa osakkaita on kohtalaiset varttuneita ja he haluaisivat päästä nauttimaan yhteismetsäosuuksiensa arvosta kauppaamalla Tainivaaran, joka on yli puolet yhteismetsän koko pinta-alasta.

Talousmetsien ohella Tainivaaran tilaan kuuluu noin 800 hehtaaria suojeltuja metsiä sekä noin kolmen sadan hehtaarin loppuun käytetty turvekenttä, jota on kaavailtu aurinkovoimalan tontiksi. Alueella on suunnitelmia myös tuulivoimapuistosta.

”Olemme rakentaneet alueelle myös 50 hehtaarin kosteikon, joka suodattaa turvekentältä valuvia vesiä”, Marttila selvittää.

Hintaodotuksiaan yhteismetsän edustajat eivät vielä halua paljastaa. Jonkinlaista osviittaa tasosta saa, kun hinnoittelee talouskäytössä olevan puuvarannon, 200 000 kuutiota Etelä-Lapin metsäkaupoissa toteutuvalla noin 30 euron kuutiohinnalla.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus