Metkan tukitasot vielä auki

Tavoitteena on ottaa uusi, nykyisen kemeran korvaava tukijärjestelmä käyttöön vuoden 2024 alusta.

Metka mahdollistaa myös vesitalouden kunnossapidon suunnittelun, mutta varsinaiseen ojien kunnostustyöhön ei jatkossa myönnetä tukea. (Kuvaaja: Sami Karppinen)

Maa- ja metsätalousministeriö lähetti kesällä lausuntokierrokselle lakiluonnoksen uudesta metsätalouden tukijärjestelmästä. Nykyisen kemeratukijärjestelmän korvaaja on nimetty metkaksi.

Metkassa tuettavat työlajit tulevat lakiluonnoksen mukaan olemaan pitkälti samoja kuin nykyisessä kemerassa. Tukia esitetään taimikon ja nuoren metsän hoitoon, terveyslannoituksiin, suometsän hoitosuunnitelmiin, suometsien vesiensuojelutoimenpiteiden ja piennarteiden tekemiseen, metsätalouden tieverkostoon, metsäluonnon hoitoon ja kulotukseen, sekä ympäristötukea määräaikaiseen suojeluun.

Mukana tuoreimmassa luonnoksessa on myös tuki pienpuun keruulle taimikon ja nuorten metsien hoidon yhteydessä.

Suurimmat muutokset koskevat suometsän hoidon tukea. Perinteistä ojien kunnostusta ei enää tuettaisi, vaan uusi tukimuoto ”suometsän hoitosuunnitelman tuki” edistäisi suometsien hoidon kokonaisvaltaista suunnittelua.

Tukitasot avoinna

Metsäneuvos Niina Riissanen Maa- ja metsätalousministe­riöstä kertoo, että metka-järjestelmän euromääräisiä tukitasoja ei ole vielä päätetty, vaikka julkisuudessa on jo aiemmin esitelty metka-työryhmän ehdotuksia tukitasoiksi.

”Sidosryhmiltä on tullut toiveita, että kustannusten nousun johdosta niitä tarkasteltaisiin uudelleen. Olemme aloittamassa sitä työtä, kun lakiesitys saadaan viimeisteltyä. Tarkoitus on järjestää vielä syksyn aikana valtioneuvoston asetuksesta lausuntokierros, johon olisi kirjattu myös tukitasot.”

Lakiluonnoksen mukaan kemeratukijärjestelmä on voimassa vielä koko ensi vuoden. Metsäkeskuksesta kerrotaan, että näin ollen kemeralain mukaisia hakemuksia voi toimittaa Metsäkeskukseen 1.10.2023 saakka.

Metsäkeskus voi hyväksyä saapuneita kemerahakemuksia vuoden 2023 loppuun, ja tukia voidaan maksaa metsänomistajille vuoden 2026 loppuun saakka.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat