Metsätyyppi | Millaista uutta tutkimusta on luvassa?

Maanomistukseen liittyvistä kysymyksistä tarvitaan lisää tutkimustietoa, sanoo MTK:n lakimies Minna Ojanperä.

(Kuvaaja: Seppo Samuli)

1. MTK-Säätiö rahoittaa Turun yliopistoon perustettavaa maankäyttö- ja kiinteistöoikeuden professuuria. Mistä on kyse?

Ajatusta on pyöritelty jo pitkään. Maankäyttöön, maanomistusoikeuteen ja omaisuuden suojaan liittyvät kysymykset ovat jääneet varsinkin ympäristöoikeudellisessa tutkimuksessa varjoon, vaikka meillä on paljon maanomistajia.

2. Miksi juuri nyt on aika panostaa maankäyttö- ja kiinteistöoikeuden tutkimukseen?

Ilmastonmuutokseen liittyvät kysymykset ovat voimakkaasti esillä, ja varsinkin maatalouden osalta puhutaan paljon maankäytöstä ja maaperän hiilensidonnasta. On paljon luonnontieteellistä tutkimusta, joka vie näitä asioita eteenpäin.

Oikeustieteellisessä tutkimuksessa maa- ja metsätalouden ilmastokeskustelu ei juurikaan näy, vaikka oikeustiede on merkittävässä roolissa, kun lähdetään kannustamaan tai rajoittamaan maaomaisuuden käyttöä. Erityisesti, kun arvioidaan lakien vaikutusta maaomaisuuden käyttöön, on tärkeää, että saatavilla on korkean tason tutkimustietoa.

3. Miten maankäyttö- ja kiinteistöoikeus näkyy metsänomistajien arjessa?

Monella tavoin. MTK:hon tulee kysymyksiä niin kiinteistöjen muodostamisesta, metsänomistajan asemasta kaavoituksessa, sähkölinjojen vedosta, yksityisteistä kuin tuulivoimastakin.

4. Miksi professuuri on vain kaksivuotinen?

Rahoittajat ovat sitoutuneet viiteen vuoteen. Turun yliopisto sai tällä tavalla professuurin nopeasti liikkeelle ja voi suunnitella loppurahoituskauden sen jälkeen.

MINNA OJANPERÄ

Kuka: MTK:n lakimies

Mitä: Ollut neuvottelemassa Turun yliopistoon perustettavasta lahjoitusprofessuurista.

Miksi: Maanomistukseen liittyvien kysymysten koetaan jääneen varjoon varsinkin ympäristöoikeudellisessa tutkimuksessa.

Professuuria rahoittavat MTK-Säätiö, Kiinteistösäätiö, Salaojituksen Tukisäätiö, Lounais-Suomen metsänhoitoyhdistysten säätiö sekä MTK-Varsinais-Suomi.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut

Kuvat