Kainuun metsäkiistoja sovitellaan yhdessä ja uudella tavalla

Samalla työstetään uutta toimintamallia metsien käsittelyyn liittyvien näkemyserojen ratkaisemiseen, Metsähallituksesta kerrotaan.

Metsähallitus hakee ratkaisuja Kainuun metsäkiistoihin yhdessä ympäristöjärjestöjen kanssa. Kainuussa on vuosien mittaan kiistelty muun muassa hakkuukohteiden luontoarvoista, liito-oravista ja metsien käsittelystä virkistysalueilla.

Nyt pulmia ratkotaan Suomen luonnonsuojeluliiton ja Greenpeacen kanssa ympäristösovittelusta tutulla menetelmällä. Siinä määritellään ja rajataan erimielisyydet, rakennetaan yhteinen tietopohja ja käytetään avustettua neuvottelua.

Sovittelu käynnistyi viime marraskuussa ja kestää kuluvan vuoden loppuun.

“Sovitteluprosessin välittömänä tavoitteena on saavuttaa yhteinen näkemys ympäristöjärjestöjen esittämistä monimuotoisuuden kannalta arvokkaista kohteista Kainuussa. Lisäksi tavoitteena on biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen suojelun tasoa nostamalla ja metsien käsittelytapoja kehittämällä”, sanoo Greenpeace Nordenin maajohtaja Hanna Paulomäki.

”Samalla sovitetaan entistä paremmin yhteen metsien eri käyttömuotoja”, Metsähallitus Metsätalous Oy:n toimitusjohtaja Jussi Kumpula toteaa.

Tarkoitus on paitsi ratkoa Kainuun ongelmia, niin luoda samalla uusi toimintamalli metsien käsittelyyn liittyvien näkemyserojen ratkaisemiseksi.

Sovitteluprosessi on osa Metsähallituksen vastuullisuusohjelmaa ja monimuotoisuustyön toteuttamista.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto