Kemijärven ympäristölupa läpi hallinto-oikeudessa

Hallinto-oikeus hylkäsi ympäristöluvasta tehdyt valitukset, mutta tarkensi lupaehtoja.

Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt Boreal Bioref Oy:n eli Kemijärven biojalostamon ympäristöluvasta tehdyt valitukset. Päätös annettiin viime vuoden viimeisenä päivänä.

Hallinto-oikeus teki lupaehtoihin joitakin tarkennuksia.

”Tutustumme tarkemmin päätöksen sisältöön sekä perusteluihin ja palaamme päätöksen yksityiskohtiin alkuvuoden 2021 aikana”, Boreal Bioref Oy:n toimitusjohtaja Heikki Nivala sanoo.

Nivala pitää selvänä, että hallinto-oikeuden päätös mahdollistaa biojalostamon rakentamisen. Hallinto-oikeuden päätöksen myötä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston myöntämä töiden aloittamislupa pysyy voimassa.

”Päätös on hankkeemme kannalta katsottuna erittäin myönteinen.”

Ympäristöluvasta oli tehty 16 valitusta. Hallinto-oikeuden päätöksestä voi vielä hakea valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat