Korjuiden aloittaminen ilman ilmoitusta yleistynyt – MTK vaatii puunostajilta ryhtiliikettä

Jos puunkorjuusta ei ilmoiteta ajoissa, katkonnan valvonta ja luontokohteiden vaaliminen vaikeutuu.

Puunkorjuun aloittaminen ilman ilmoitusta metsänomistajalle tai omistajaa edustavalle metsänhoitoyhdistykselle on yleistynyt tänä vuonna, MTK:sta kerrotaan.

Jos korjuusta ei ilmoiteta ajoissa, metsänomistajalle tärkeiden luontokohteiden, riistatiheikköjen ja maisemien huomioonottaminen vaarantuu. MTK:sta muistutetaan, että metsäalan toimijat ovat sopineet yhdessä metsäomistajien luonnonhoitotoiveiden viemisestä käytäntöön Monimetsä-hankkeessa.

Myös katkonnan valvonta on metsänomistajalle tärkeätä ja sekin edellyttää ajallaan tehtyä ilmoitusta korjuun aloittamisesta.

Merkittävä osa yksityismetsien puukaupoista tehdään valtakirjakauppoina. Sen pelisäännöistä on maa- ja metsätalousministeriön puukauppatyöryhmä laatinut suosituksen, jonka mukaan MTK:n metsäjohtokunta vaatii puunostajien toimivan.

Kommentit (1)

  1. metsä-masa

    Nyt valvonnan tarve korostuu, koska kysyntä painottuu voimakkaammin kuituleimikoihin. Organisaation pienuus puunostajilla ruokkii vielä laiminlyönnin mahdollisuuksia, pian siitä vakiintuu totuttu tapa toimia yksityisen metsänomistajan leimikolla.

    Metsänomistaja maksaa mielellään valvonnasta syntyvät kulut, jos laskun mukana seuraa maastossa tehty valvontaraportti. Euromääräinen siirtymä myyjältä ostavalle firmalle on varsin suuri, jos tukkiprosentti putoaa 10-15 %

Puukauppa Puukauppa

Kuvat