Kunnat valmiit rakentamaan puusta, korostavat vastuullisuutta

PEFC:n kyselyssä erityisesti puun vaikutukset sisäilmaan koettiin erittäin tärkeiksi.

Kunnat suhtautuvat erittäin myönteisesti puurakentamiseen ja puun vastuullinen alkuperä on niille tärkeää. Tämä ilmenee kuntapäättäjille osoitetusta, Suomen PEFC-metsäsertifiointijärjestelmän teettämästä kyselystä.

Selvityksen mukaan 59 prosentilla kunnista puurakentamisen edistäminen on kirjattu kuntastrategiaan. Suurten kaupunkien kohdalla osuus kipuaa 83 prosenttiin.

Kuntien rakennuspäätöksissä painottuvat rakennustekniset ja -taloudelliset tavoitteet. Erityisesti puumateriaalin vaikutukset sisäilmaan sekä rakennuksen koko elinkaarta koskeva tarkastelu koettiin erittäin tärkeiksi.

Myös pitkän tähtäimen kestävyyden tavoitteet kuten puun uusiutuvuus ja puun vastuullinen alkuperä arvioitiin tärkeiksi tekijöiksi puurakentamisen päätöksenteossa.

Kolme neljästä kyselyyn vastanneesta kuntapäättäjästä korostaa, että puun vastuullinen alkuperä ja metsiin liittyvät kestävän kehityksen tavoitteet on syytä ottaa yhä paremmin huomioon kuntien rakennustoimen hankinnoissa.

”On merkittävää, että kyselyyn vastanneista kuntapäättäjistä suuri osa arvioi vastuullisuuden roolin kasvavan puupohjaisten tuotteiden hankinnoissa. Puurakentamisen kasvu tulee korostamaan puun alkuperätiedon merkitystä,” arvioi PEFC Suomen pääsihteeri Auvo Kaivola.

Kuntien rakentamisratkaisuilla on suuri merkitys puurakentamisen kasvulle, sillä Puutuoteteollisuus ry:n mukaan kolmasosa viime vuonna aloitetuista koulurakennuksista ja 25 prosenttia hoivarakennuksista oli puisia.

Kantar TNS:n toteuttamassa kyselyssä haastateltiin 80:tä kuntapäättäjää 74 kunnasta. Maan kuudesta suurimmasta kaupungista haastateltiin myös teknisen toimen johtoa.

Korjattu osallistuneiden kuntien määrä 12.4. klo 19.34. 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka

Kuvat