Lapin asukkaat pääsevät puntaroimaan metsien käytön tulevaisuutta

Kansalaiskeskustelusta syntyy suositus Lapin metsien käytön ratkaisuista.

Kuusituhatta satunnaisesti valikoitua Lapin maakunnan asukasta saa kutsun osallistua marraskuussa pohtimaan Lapin metsien käytön vaihtoehtoja.

Kiinnostuneiden joukosta metsäraatiin valitaan 35 osallistujaa. Tavoitteena on saada mukaan eri-ikäisiä ja eri taustaisia osallistujia kattavasti eri puolilta maakuntaa.

Metsäraadissa perehdytään metsien käytön nykytilaan yhdessä muun muassa Luonnonvarakeskuksenja Suomen ympäristökeskuksen tutkijoiden kanssa.

Keskustelujen päätteeksi kansalaisraati antaa suosituksensa Lapin metsien käytön ratkaisuista.

”Metsien käyttömuotojen yhteensovittaminen on erityisen haastavaa Lapissa, koska metsiin kohdistuu niin monenlaisia odotuksia ja käyttötarpeita. On tärkeää saada päätöksenteon tueksi tutkimustietoa ja niihin pohjaavia kansalaisten näkemyksiä, toteaa kestävän kehityksen asiantuntija Hanna-Leena Pesonen Lapin liitosta.

Lapin metsäraadissa on kyse niin kutsutusta puntaroivasta kansalaiskeskustelusta. Osallistujat keskustelevat metsien käytöstä ohjatusti pienryhmissä ja saavat keskustelun tueksi tietoa esimerkiksi kuulemalla asiantuntijoita.

”Näkemykset metsien käytöstä voivat perustua hyvin erilaisiin kokemuksiin, tietoon ja tavoitteisiin, minkä vuoksi metsien käytöstä on toisinaan haastavaa keskustella. Siksi on hyvä, että reiluja ratkaisuja voidaan pohtia yhdessä kasvokkain keskustellen ja asiantuntijatietoon pohjautuen”, sanoo johtava tutkija Katriina Soini Luonnonvarakeskuksesta.

Lapin liiton vihreän siirtymän jaosto käsittelee kansalaisraadin suositukset osana Lappi-sopimuksen toimeenpanoa.

Korjattu raatiin osallistujien määrä 22.9. klo 16.04

Kommentit (1)

  1. Niin. Mielestäni olipa kyseessä matkailuyrittäjä,poromies,metsätalousyrittäjä tai vain ”luonnonsuojelija”, metsien käyttö-oikeus alusta loppuun on sen laillisella omistajalla. Jos tätä kahlitaan, täysi korvausvelvollisuus on oltava sen edellytys.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat