Luonnonvarakeskus: Suomen suojeltujen metsien pinta-ala on kasvanut

Suojeltujen metsien osuus Suomen metsäalasta oli vuoden alussa 13 prosenttia.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuoreen metsien suojelutilaston mukaan Suomen suojeltujen metsien pinta-ala oli kasvanut viimeisen kolmen vuoden aikana yhteensä 57 000 hehtaaria. Suojeltujen metsien osuus Suomen metsäalasta oli vuoden 2022 alussa 13 prosenttia.

”Suomen metsistä oli 1.1.2022 suojeltu 2,94 miljoonaa hehtaaria. Tästä oli metsämaata eli hyvin kasvavaa metsää 1,70 miljoonaa ja heikommin puuta tuottavaa metsää eli kitumaata 1,24 miljoonaa hehtaaria,” kertoo yliaktuaari Tuomas Niinistö Lukesta.

Pääosa Suomen suojelluista metsistä on täysin metsätalouden toimenpiteiden ulkopuolella. Nämä metsät sijaitsevat luonnonsuojelulain nojalla perustetuilla luonnonsuojelualueilla, suojeluohjelmissa luonnonsuojelualueiksi varatuilla alueilla ja erämaa-alueilla.

Täysin metsätalouden ulkopuolella olevaa lakisääteisesti suojeltua metsää oli vuoden 2022 alussa 2,27 miljoonaa hehtaaria eli kymmenen prosenttia Suomen metsäpinta-alasta. Tästä metsämaan osuus oli 54 prosenttia ja kitumaan 46 prosenttia.

Metsien suojelu on painottunut Pohjois-Suomeen

Pohjois-Suomen eli Lapin, Pohjois-Pohjanmaan sekä Kainuun alueella sijaitsi noin kolme neljännestä eli 2,29 miljoonaa hehtaaria suojelluista metsistä. Tämä tarkoittaa sitä, että viidesosa Pohjois-Suomen metsistä on suojeltu. Suojeltua metsämaata ja kitumaata oli kumpaakin Pohjois-Suomessa suunnilleen yhtä paljon. Niistä jäi täysin metsätalouden ulkopuolelle 1,89 miljoonaa hehtaaria.

Etelä-Suomessa metsistä oli suojeltu kuusi prosenttia eli 0,65 miljoonaa hehtaaria. Tästä 0,38 miljoonaa hehtaaria oli kokonaan metsätalouden ulkopuolella. Etelässä metsämaan osuus suojellusta metsäalasta oli 84 prosenttia eli merkittävästi suurempi kuin pohjoisessa.

”Kaikista suojelluista metsistä yli neljä viidesosaa sijaitsee valtion mailla. Valtion omistaa metsiä lähinnä Pohjois-Suomessa. Yksityismetsien suojelukohteiden merkitys kasvaa etelää kohti siirryttäessä, jonne yksityismetsien omistuskin painottuu”, Niinistö toteaa.

Luke tilastoi metsien suojelua kolmen vuoden välein.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa