Metsäkanalinnuilla välimallin lisääntymisvuosi

Kylmä alkukesä vähensi hyönteisravintoa ja heikensi linnunpoikasten selviytymismahdollisuuksia.

Metsäkanalintujen lisääntymisvuodesta näyttää tulevan riistakolmiolaskentojen perusteella keskinkertainen. Kesän laskennoissa tehdään havaintoja metsosta, teerestä, pyystä ja riekosta.

Lapissa kaikkien neljän kannat ovat kasvaneet. Uudellamaalla kasvussa on metsojen ja teerien määrä.

Pienenemään päin metsäkanalintujen määrä on Pohjois-Pohjanmaalla. Hämeessä ja Rannikko-Pohjanmaalla metso- ja teerikannat ovat taantumisvaiheessa.

Metsäkanalintujen määrä vaihtelee tyypillisesti voimakkaasti.

”Esimerkiksi teerikanta noudattaa monilla alueilla säännöllistä 6–7 vuoden sykliä”, kertoo erikoistutkija Andreas Lindén Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Hyönteiset ja marjat tärkeitä poikasille

Metsäkanalintujen pesimämenestys myötäilee pitkälti kesän olosuhteita. Alkukesästä poikaset syövät metsässä hyönteisiä, joita on enemmän tarjolla, jos sää on lämmin.

”Tänä vuonna alkukesä oli varsin kylmä lähes koko maassa toukokuun lopusta lähes kesäkuun puoleenväliin, ja monin paikoin esiintyi hallaa”, Lindén sanoo.

Kylmyys heikensi poikasten ruokailu- ja selviytymismahdollisuuksia. Loppukesällä ja syksyllä kanalintujen poikasille tärkeää ravintoa ovat marjat.

Luken ennusteen mukaan mustikan ja suomuuraimen eli lakan satonäkymät ovat tänä vuonna korkeintaan keskinkertaiset. Sen sijaan puolukkasadosta odotetaan melko hyvää.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat