Metsäkeskus hakee toteuttajia kulotuksille, työt tehdään ensi kesänä

Haussa on toimijat, jotka pystyvät ottamaan hankkeista kokonaisvastuun.

Suomen metsäkeskus hakee tekijöitä luonnon monimuotoisuutta lisääviin metsien kulotuksiin. Luonnonhoidon hankehaku avautui tänään, ja siinä on mukana 12 kulotushanketta eri puolilla Suomea. Kulotukset on tarkoitus toteuttaa ensi kesänä.

Kulotusalueet ovat kooltaan 2–28 hehtaaria. Kulotusten yhteydessä hakkuualueille jätetyt säästöpuuryhmät poltetaan.

”Luonnonhoidollinen kulotus lisää talousmetsiin monimuotoisuudelle arvokkaita metsän rakennepiirteitä, kuten palanutta puuta ja maata sekä lahopuuta. Kulotus tuottaa elinympäristöjä metsäpaloista hyötyvälle lajistolle”, kertoo Metsäkeskuksen luonnonhoidon asiantuntija Jarmo Uimonen tiedotteessa.

Kulotuksista on sovittu maanomistajien kanssa. Metsäkeskus valvoo hankkeiden toteutusta ja tarvittaessa neuvoo luonnonhoidossa.

Luonnonhoitohankkeita voivat hakea toimijat, jotka pystyvät ottamaan kokonaisvastuun töiden toteutuksesta. Luonnonhoitohankkeisiin myönnetään valtion kemerarahoitus, joka kattaa töiden suunnittelusta ja toteutuksesta aiheutuvat kulut.

Tarkemmat tiedot hankkeista löytyvät Metsäkeskuksen sivuilta. Seuraava hankehaku avautuu toukokuussa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat