Metsänomistajalle työkaluja ilmaston muuttumiseen varautumiseen

Kampanja kokoaa yhteen ilmastonmuutokseen liittyvien uusimpien Metsänhoidon suositusten annin.

Ilmaston lämpeneminen ja siihen liittyvät ääri-ilmiöt vaativat metsänhoidolta aktiivisuutta ja suunnitelmallisuutta, jotta muun muassa kasvitaudeista johtuvat metsätuhot saadaan pidettyä kurissa. Tänään käynnistynyt Kaukaa viisasta metsänhoitoa -viestintäkampanja kokoaa yhteen ilmastonmuutokseen liittyvien uusimpien Metsänhoidon suositusten annin.

”Muuttuva ilmasto tuo mukanaan sekä haasteita että mahdollisuuksia. Metsänhoidossa tarvitaan nyt uudenlaista ajattelua ja uusia keinoja. Tuhoriskien kasvun ohella meidän on syytä varautua myös esimerkiksi puunkorjuuolosuhteiden vaikeutumiseen”, sanoo neuvotteleva virkamies Tatu Torniainen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Kesäkuussa päivitettyjen uusien Metsänhoidon suositusten tavoitteena on tuoda ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautuminen paremmin osaksi metsänhoidon päätöksentekoa.

Varautuminen koostuu monista eri toimenpiteistä, joista valtaosa sisältyy jo nykyisinkin hyviin metsänhoitokäytäntöihin. Jatkossa näiden käytäntöjen noudattaminen on entistäkin tärkeämpää.

Kaukaa viisasta metsänhoitoa -kampanja tarjoaa metsänomistajille perustiedot ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja tiivistää yhteen Metsänhoidon suositusten viestit parhaista varautumisen ja sopeutumisen keinoista. Tietoa on saatavissa sekä verkkosivuilta että lyhyestä piirrosvideosta, ja teemasta viestitään marraskuun alussa tehostetusti myös sosiaalisessa mediassa.

Maa- ja metsätalousministeriön ja Tapion ohella kampanjassa ovat mukana Luonnonvarakeskus, MTK ry ja Suomen metsäkeskus.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito