Metsätieteen professorivalinnoissa aikalisä

Helsingin yliopiston leikkaukset viivästyttävät professorien virkojen täyttämistä metsätieteiden laitoksella.

Helsingin yliopiston leikkaukset jarruttavat vapaana olevien professorin virkojen täyttämistä metsätieteiden laitoksella. Uuden metsäteknologian professorin valinta pantiin jäihin viime metreillä, ja kahta hiljan vapautunutta metsänarvioimistieteen professorin virkaa ei ole laitettu hakuun.

”Laitoksen budjetista leikattiin tältä vuodelta 0,5 miljoonaa euroa. Käytännössä se tarkoittaa viiden professorin vuosipalkan kustannuksia”, sanoo metsätieteiden laitoksen johtaja Pasi Puttonen.

Haku metsäteknologian professorin virkaan päättyi vuoden 2015 maaliskuussa. Hakuprosessi on edennyt päätöksentekovaiheeseen, mutta Puttosen mukaan uutta professoria ei voida tässä taloustilanteessa valita. Epävarmaa on, aiotaanko virka edes täyttää.

Puttosen mukaan tilanteeseen sopeudutaan, oli haun lopputulos sitten mikä tahansa. Viran täyttämättä jättäminen näkyisi hänen mukaansa kuitenkin heikennyksenä metsäteknologian alan opetuksessa sekä käytännön puunkorjuuseen liittyvässä tutkimuksessa ja kehitystyössä.

”Investoinnit puuhun perustuvaan biotalouteen lisäävät myös puunhankinnan suunnittelua sekä puun hankintaa ja kuljetusta, joten puuhuollon kustannustehokkaaseen toimintaan liittyy paljon isoja kysymyksiä. Ilmastonmuutokseen liittyen pitää ratkaista, miten puun korjuu ja kuljetus hoidetaan roudattomina talvina.”

Metsänarvioimistieteen professorien paikoista tehdään selvitys ensi vuonna. Professorivalintojen taustalla vaikuttaa myös Helsingin yliopiston vuosille 2017–2020 luoma strategia, jonka mukaan kansainvälisen opetus- ja tutkimushenkilöstön osuus on nostettava 30 prosenttiin.

METSÄLEHTI

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat