Metsänhoitoyhdistykset kiertävät korkeaksi nousseita jäsenmaksuja eri tavoin

Yhdistyksissä pelätään, että kohonneet jäsenmaksut aiheuttavat jäsenkatoa.

Kerroimme eilen (16.2.) verkkosivuillamme, miten korkeiksi viljelijä-metsänomistajien metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksut ovat nousseet. Maataloustuottajayhdistyksiin kuulumattomien viljelijä-metsänomistajien maksu on saattanut tänä vuonna nousta jopa satasilla. Syynä on se, että niihin on tänä vuonna ensimmäistä kertaa lisätty myös maataloustuotannon perusteella laskettava edunvalvontamaksu MTK:lle.

Metsänhoitoyhdistykset ovat kuitenkin jo viritelleet erilaisia keinoja, joilla kohonneita jäsenmaksuja maksamaan joutuvat metsänomistajat voitaisiin pitää yhä yhdistysten jäseninä tai ainakin yhdistyksen metsäpalveluiden asiakkaana.

Vain yhdistyksen jäsenmaksu

Tätä juttua varten on haastateltu useiden metsänhoitoyhdistysten johtajia ja puheenjohtajia. Heidän mukaansa metsänhoitoyhdistyksissä on alkuvuoden aikana luettu omia sääntöjä entistä tarkemmin. Säännöissä todetaan, että yhdistyksen jäsenyys edellyttää jäsenmaksun maksamista. Säännöissä puhutaan myös edunvalvontamaksun maksamisesta, mutta sen tulkitaan tarkoittavan vain metsätalouden osalta perittävää maksua.

Tämän perusteella osassa yhdistyksistä on päädytty suosittamaan MTK:lta tulleen jäsenmaksun maksamatta jättämistä. Niiden sijasta on lähetetty suoraan yhdistykselle maksettava jäsenmaksu. Sillä saa jäsenyyteen kuuluvat edut pois lukien MTK:n jäsenyyteen sisältyviä valtakunnallisia etuuksia, kuten alennukset esimerkiksi tiettyjen vakuutusyhtiöiden maksuihin.

”Emme me niin sekaisin ole, että kieltäisimme jäsenyyden metsänomistajilta, jotka haluavat olla metsänhoitoyhdistyksessä”, erään metsänhoitoyhdistyksen johtaja kiteytti.

Jäsenmaksuja suoraan yhdistykselle

Paikoin on menty manselaisella ”ei tehrä tästä ny numeroo” -periaatteella. Kohonneista maksuista valittaneille on tarjottu mahdollisuutta jatkaa vanhoin maksuperustein vielä tämän vuoden ajan. Samalla toivotaan, että jäsenmaksusotkuun saadaan jonkinlainen ratkaisu tämän vuoden aikana.

Osassa yhdistyksistä ei ole lähdetty avaamaan kiertotietä korkeisiin maksuihin hermostuneille viljelijä-metsänomistajille. Sen sijaan metsäasiantuntijat ovat lähestyneet heitä ja pyrkineet varmistamaan asiakkuuden jatkuminen siinäkin tapauksessa, että jäsenyys yhdistyksessä päättyy.

Yhden yhdistyksen johtaja harmittelee, että metsäasiantuntijat joutuvat asiassa hankalaan välikäteen. Heidän pitäisi perustella järjestäytymättömille tuottajille, miksi maatalouden edunvalvontamaksu kannattaa maksaa.

Jäsenkato veisi myös työpaikkoja

Hätäratkaisuista huolimatta metsänhoitoyhdistyksissä uusien jäsenmaksujen pelätään aiheuttavan joltistakin jäsenkatoa.

Kaikkiaan korotettuja jäsenmaksuja on lähetetty 4 500 jäsenelle. Keskimäärin metsänhoitoyhdistysten metsäasiantuntijat palvelevat noin 150 metsänomistajaa. Pahimmillaan ei-järjestäytyneiden viljelijämetsänomistajien pako metsänhoitoyhdistyksistä voisi siis viedä yhdistyksistä jopa 30 toimihenkilön työpaikkaa.

Lisää aiheesta: MTK vastaa metsänhoitoyhdistysten jäsenmaksukohuun

Lisää aiheesta: MTK:ssa käydään taistelua vallasta ja rahasta

Lisää aiheesta: MTK:n järjestöuudistus hermostuttaa mh-yhdistyksiä

Lisää aiheesta: Jäsenmaksukato uhkaa leikata palveluja

Lisää aiheesta: Jäsenmaksukirje hämmentää, MTK lepyttelee jäsenorganisaatioita

 

 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut