Myös ympäristövaliokunta torjui ennallistamisasetuksen, hallitusrintama hajosi

Valiokunta varoitti toistamasta samoja virheitä, jotka tehtiin Natura 2000 -verkoston täytäntöönpanossa.

Ympäristövaliokunnan mukaan Suomen tulee vastustaa EU:n komission esitystä ennallistamisasetukseksi esitetyssä muodossa. Valiokunta asettui näin tiukemmalle kannalle kuin hallitus omassa lausunnossaan.

Ympäristövaliokunnan mukaan ennallistamisen taloudelliset vaikutukset ja väitetyt hyödyt tulee selvittää. Toimenpiteet eivät myöskään saa haitata kestävän metsätalouden harjoittamista suojelualueiden ulkopuolella.

Ympäristövaliokunta oli huolissaan siitä, että suojeluvelvoitteet voivat haitata ja estää yksityisomistuksessa olevien maiden käyttöä sellaisella tavalla, joka on tähän asti ollut lainsäädännön ja ohjeiden mukaista.

”Natura 2000-verkoston täytäntöönpano Suomessa epäonnistui sosiaalisen hyväksyttävyyden hankinnassa, mistä syystä ilmapiiri luonnonsuojelun hyväksi tehtäviin toimiin heikkeni merkittävästi”, valiokunta toteaa.

Valiokunnan mukaan asetus myös rajaisi Suomen kansallista päätöksentekoa ja siirtäisi säädösvaltaa EU:n komissiolle. Valiokunta katsoo, että ennallistamisesta tulisi EU-asetuksen sijaan päättää direktiivillä, joka jättäisi Suomelle vallan päättää keinoista.

Kuten talousvaliokunnassa myös ympäristövaliokunnassa ennallistamisasetus jakoi hallitusrintaman. Keskusta ja SDP tukivat kokoomuksen mukana ennallistamisasetuksen hylkäämistä esitetyssä muodossa. Vihreiden ja vasemmistoliiton edustajat puolestaan olivat hallituksen esityksen kannalla. Perussuomalaiset jättivät oman eriävän mielipiteensä.

Valiokuntakäsittelyjen jälkeen Suomen lausunnosta ennallistamiseen päättää suuri valiokunta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Artikkelit