Polttoainetta kuluu hakkuilla entiseen tapaan

Laajan tutkimuksen mukaan puukuutiokohtainen kulutus on sama kuin vuonna 2003, mutta tuntikulutus on kasvanut.

Kuutio puuta korjataan edelleen samalla polttoainemäärällä kuin vuonna 2003. Tehokkaampien koneiden ansiosta motti kertyy kuitenkin nopeammin, eli tuntikohtainen polttoaineenkulutus on kasvanut.

Tämä selvisi Stora Enson ja suomalaisten metsäkoneyrittäjien energiatehokkuustutkimuksesta, joka toteutettiin yli 500 puunkorjuutyömaalla vuosina 2018–2019. Edellinen vastaava tutkimus oli tehty vuonna 2003.

Tutkimuksen ajaksi hakkuutyömaiden polttoainesäiliöihin asennettiin virtausmittarit, jotka selvittivät tarkasti metsäkoneiden tankkeihin annostellun polttoainemäärän. Lisäksi tutkittiin metsäkoneiden järjestelmiin tallentuneita polttoaineenkulutustietoja.

”Puutavarakuljetusten polttoaineenkulutusta on selvitetty lähiaikoina aika yksityiskohtaisesti, mutta nyt meillä on tarkkaa tietoa myös puunkorjuun puolelta. On tärkeää tietää, mitkä tekijät vaikuttavat polttoaineenkulutukseen, jotta kulutusta ja päästöjä voidaan vähentää”, sanoo Stora Enso Metsän hankintajohtaja Antti Suvinen.

Uudistushakkuussa polttoainetta kuluu puukuutiota kohden vähemmän kuin harvennushakkuulla. Konekohtaisissa kulutustuloksissa oli paikoin isojakin eroja, jotka johtuivat korjuuolosuhteista, kaluston kunnossapidosta ja esimerkiksi kuljettajien erilaisista tottumuksista.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa