Puukaupan kasvu siivitti Tornatoria

Operatiivinen liikevoitto ja -vaihto kasvoivat yhtiön kaikissa toimintamaissa – Suomessa, Virossa ja Romaniassa.

Metsätalousyhtiö Tornator teki viime vuonna ennätystuloksen. Operatiivinen nettotulos, jossa ei ole mukana puuston arvon muutosta, nousi viidenneksellä liki 50 miljoonaan euroon. Tulos oli yhtiön toimintahistorian paras.

Puukaupan kasvu ja puun hintojen nousu kasvattivat myös liikevaihtoa, joka nousi 11 prosenttia 113 miljoonaan euroon.  Liikevaihdosta 95 prosenttia tuli puun myynneistä. Operatiivinen liikevoitto ja -vaihto kasvoivat yhtiön kaikissa toimintamaissa – Suomessa, Virossa ja Romaniassa.

”Vuosi 2018 oli Tornatorille erinomainen. Puunmyynnin liikevaihto, operatiivinen liikevoitto ja nettotulos olivat ennätystasolla”, toimitusjohtaja Sixten Sunabacka toteaa.

Yhtiö ennakoi puun kysynnän jatkuvan tänä vuonna korkeana niin Suomessa, Virossa kuin Romaniassakin.

Tornator osti viime vuonna metsämaata lähes 20 000 hehtaaria Suomesta ja Virosta. Uudet metsätilat ja metsien hoito mahdollistavat Sunabackan mukaan pitkän aikavälin kestävän hakkuusuunnitteen noston. Lisääntyvät hakkuumahdollisuudet puolestaan kasvattavat edelleen metsäomaisuuden arvoa. Viime vuonna hakkuumahdollisuuksien lisääntyminen kasvatti metsien käypää arvoa taseessa 80 miljoonaa euroa. Kaikkiaan yhtiö omistaa metsää reilut 690 000 hehtaaria.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Keskustelut