Puurakentaminen halutaan tasavertaiseksi vaihtoehdoksi Järvenpäässä

Kaupunki haluaa selvittää, onko massiivipuu tosiaan muta materiaaleja kalliimpi ratkaisu.

Järvenpään kaupunki haluaa antaa puurakentamiselle samat mahdollisuudet kuin muillekin rakennusmateriaaleille. Kaupunki on käynnistänyt hankkeen puurakentamisen edistämiseksi.

Päätavoitteena on, että pienen hiilijalanjäljen massiivipuurakentamisesta muodostuisi tasavertainen vaihtoehto ja sen mahdollisuudet huomioitaisiin jo rakennushankkeiden kilpailuttamisessa.

Järvenpään mukaan rakennuttamisessa tulee pohtia investointikustannusten lisäksi rakennuksen koko elinkaarta. Nykyoletuksella massiivipuu olisi 10 prosenttia kalliimpi kuin muut materiaalit – ja juuri tämän oletuksen todenperäisyys selvitetään hankkeen aikana.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka

Kuvat