Ruotsin hakkuumäärät lievässä kasvussa

Hakkuuilmoitusten perusteella tulossa toinen isojen hakkuiden vuosi.

Ruotsin hakkuumäärien ennakoidaan tänä vuonna nousevan lievästi ja yltävän korkeimmalle tasolle vuoden 2007 jälkeen.

Kyseessä on toinen peräkkäinen korkeiden hakkuumäärien vuosi. Metsävirasto Skogsstyrelsen ennakoi tämän vuoden hakkuumääräksi 94 miljoonaa metsäkuutiometriä. Viime vuonna hakkuut olivat 93,5 miljoonaa kuutiometriä.

Ruotsin metsäkuutiometri poikkeaa Suomen käytännöstä, koska metsäkuutiometri mitataan kuoren alta ja siinä on mukana myös metsään jäävän latvaosan runkotilavuus.

Metsäviraston arvio nojaa muun muassa siihen, että hakkuuilmoitusten määrä on kuusi prosenttia viime vuotta suurempi. Maan metsäteollisuusjärjestön mukaan sahatavaran ja sellun tuotanto on noussut viime vuodesta.

Vuoden alkupuoliskolla pyöreän puun ja hakkeen varastot olivat 30 prosenttia viime vuotta suuremmat, ja varastojen odotetaan nousevan loppuvuotta kohti. Hakkuuennustetta pienentää, että kuitupuun tuonti on kasvanut.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat