Metsätyöntekijöiden työhyvinvointiselvitys alkaa

Kysely tehdään neljälletuhannelle puutuotteiden korjuussa ja kuljetuksessa työskentelevälle metsäammattilaiselle.

Luonnonvarakeskus (Luke) aloittaa lokakuussa laajan kyselyn, jossa selvitetään puuhuoltoketjussa toimivien ihmisten työhyvinvointia. Kysely tehdään neljälletuhannelle puutuotteiden korjuussa ja kuljetuksessa työskentelevälle metsäammattilaiselle.

”Tilastokeskuksen rekistereistä vastaajiksi valittiin puuhuoltoketjussa toimivia ammattilaisia metsureista ja metsätyöntekijöistä metsäkoneiden kuljettajiin, puutuotteiden kaukokuljettajiin sekä toimihenkilöihin. Vastauksia odotetaan sekä alan työntekijöiltä että yrittäjiltä”, selvittää päällikkö Esa Katajamäki Luken tilastopalveluista.

Metsäalan työolot ovat muuttuneet viime vuosina teknologian kehittymisen ja toimintojen uudelleenjärjestelyjen myötä. Muutosten keskellä herää kysymys, miten ihmiset jaksavat.

”Kyselyssä työhyvinvointia käydään läpi arjen sujumisesta työmäärään ja työn rasituksesta vastaajan palautumiseen. Lomakkeen pituus on haluttu pitää kohtuullisena eli mukaan tulleet kysymykset on seulottu huolella”, kertoo tutkija Marja Kallioniemi Lukesta.

Kaikki kyselyn avulla kerätyt tiedot ovat luottamuksellisia ja tulokset julkaistaan niin, etteivät yksittäisen vastaajan tiedot paljastu.

Hankkeen päärahoittaja on Metsämiesten Säätiö. Kyselyn toteuttaa Kantar TNS Oy.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut