Ruotsissa varaudutaan kirjanpainajatuhoihin

Torjunta-alueilla viranomainen voi määrätä torjuntahakkuita.

Jos tuleva kesä on yhtä lämmin ja kuiva kuin edelliskesä, niin kirjanpainajatuhot viisinkertaistuvat, Ruotsin metsävirasto Skogsstyrelsen arvioi.

Viime kesän kirjanpainajatuhot olivat 2,5 miljoonaa kuutiometriä. Koska elävien puiden sietokyky on alentunut, niin sääoloiltaan tavanomaisenkin kesän arvioidaan tuovan vähintään vastaavankokoiset tuhot.

Skogsstyrelsen on viranomaispäätöksellä perustanut kaksi laajaa tuhojentorjunta-aluetta, joissa kirjanpainajien iskemiä kuusikoita voidaan määrätä hakattaviksi ja poiskuljetettaviksi. Lisäksi torjunta-alueilla on kolmen kuutiometrin hehtaarikohtainen yläraja tuoreille lumen, palon tai myrskyn vahingoittamille puille.

Pohjoisempi torjunta-alue on Norlannin koillisosassa. Uusi, huhtikuun alussa voimaan tuleva torjunta-alue kattaa suuren osan eteläisimmästä suuralueesta Götanmaasta ja osia keskisestä suuralueesta Sveanmaasta.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat