Sanastohankkeessa tuotetaan metsäalan käsitteille selitykset

Metsäsanasto on tarkoitus julkaista verkossa vielä tämän vuoden aikana.

Sanastosta on jo nähtävillä esimerkkiversio. Ennen varsinaisen sanaston julkaisua termit ja termimääritykset lähetetään kommenttikierrokselle.

Suomen metsäkeskus on käynnistänyt yhteistyökumppaneidensa kanssa mittavan metsäalan sanasto -hankkeen. Siinä tuotetaan tuhansille metsäalan käsitteille termit ja määritelmät, lisäksi havainnollistetaan kaavioilla eri käsitteiden välisiä suhteita.

Lopputuloksena syntyy sähköinen metsäsanasto, joka julkaistaan Suomi.fi-verkkosivujen yhteentoimivuusalustalla vielä kuluvan vuoden aikana. Sanasto on avoimesti kaikkien käytettävissä.

Sanastosta uskotaan olevan hyötyä esimerkiksi viestinnässä ja alan tietojärjestelmien kehittämisessä. Käsitteiden kirkastaminen hyödyttää myös metsänomistajia.

”Metsäalan termeistä esimerkiksi varhaishoitoa, raivausta, perkausta, taimikon hoitoa, nuoren metsän hoitoa ja pienpuun korjuuta käytetään metsäalalla kirjavasti. Varsinkin aloitteleville metsänomistajille metsätermistö aiheuttaa usein ihmetystä ja hämminkiä”, sanoo metsänomistajapalveluiden asiantuntija Kaisa Laitinen Suomen metsäkeskuksesta.

Lähtökohtana Suomalais-venäläinen metsäsanakirja

Sanastotyölle antaa pohjaa Helsingin yliopistossa koostettu Suomalais-venäläinen metsäsanakirja, jonka käytöstä Metsäkeskus ja Helsingin yliopisto solmivat vuoden alussa yhteistyösopimuksen. Metsäsanakirjassa on noin 5 000 keskeistä metsäalan käsitettä 31 aihealueelta. Suomalais-venäläisen metsäsanakirjan on julkaissut Metsäkustannus.

Hankkeessa ovat Metsäkeskuksen lisäksi mukana Suomalais-venäläisen metsäsanakirjan koostanut tutkijaryhmä, Tapio Oy:n metsänhoitosuositusten digitalisointihanke sekä Digi- ja väestötietovirasto.

Metsälehti ja Metsäkustannus kuuluvat Tapio-konserniin.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat