Suomen Sijoitusmetsät: Myyjien näkemys markkinahintatasosta laahaa todellisuutta perässä

Vain 13 prosenttia metsätilakaupoista on tehty pyyntihinnalla viimeisen 12 kuukauden aikana.

Metsätiloista on maksettu keskimäärin 23 prosenttia yli hintapyynnön, Suomen Sijoitusmetsät Oy:n ja Maanmittauslaitoksen tilastoista selviää. Suurimmillaan hintapyynnön ylitys oli Etelä-Suomessa, 35 prosenttia, pienimmillään Lapissa, 9 prosenttia. Väli-Suomessa pyyntihinta ylittyi 23 prosentilla ja Pohjois-Suomessa 14 prosentilla.

Hintapyynnön ja maksetun hinnan välinen ero on kasvanut viime vuosina, sillä vuonna 2016 maksettiin vain 4 prosenttia yli hintapyynnön.

”Jatkuvasti kasvanut kuilu pyyntihinnan ja toteutuman välillä kertoo siitä, että metsätilan myyjien ja välittäjien näkemys markkinahintatasosta laahaa todellisuutta perässä”, sanoo Suomen Sijoitusmetsät Oy:n metsätietopäällikkö Eero Viitanen.

Vain pieni osa kaupoista toteutuu pyyntihinnalla. Viimeisen 12 kuukauden aikana vain 13 prosenttia kaupoista tehtiin pyyntihinnalla tai sitä pienemmällä hinnalla, Etelä-Suomessa vain kolmessa prosentissa.

Myyjän kannattaa asettaa hintapyyntö korkealla, Suomen Sijoitusmetsistä arvioidaan.

”Toteutuneita kauppahintoja ja hintapyyntöjä analysoitaessa tulee johdonmukaisesti ilmi, että mitä korkeampi hintapyyntö on markkinahintatasoon nähden, sitä korkeampaa kauppahintaa on odotettavissa.”

Viitanen kuitenkin muistuttaa, että liian korkea hintapyyntö voi karkottaa mahdollisia ostajia.

”Siksi todellisen markkinahintatason tunteminen on ensiarvoisen tärkeää.”

Arvion taustalla on yli tuhannen metsäkiinteistökaupan tiedot viimeiseltä 12 kuukaudelta. Mukaan on otettu edustavat, yli 10 hehtaarin kohteet, sukulaisten välisiä kauppoja mukana ei ole.

Lisää aiheesta: Julkisessa myynnissä metsätiloista jopa kolmanneksen parempi hinta

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus